Aby se na strankách správně zobrazovaly české znaky pak v hlavičce html dokumentu musí být:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
pro kódování češtiny podle WINDOWS nebo:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
pro kódování češtiny pod UNIXem
V plném znění takto:

<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>