Synchronizace času s CISCO
Abychom se nemuseli starat o spravné nastaveni času pro počítač je možno čas synchronizovat s přesným časem: