Informace pro Tex

Přílkady jsou psány v LaTeXu, k jejich překládání používám\documentstyle[12pt]{article}
\begin{document}
\setlength{\topmargin}{-1.5cm}
\setlength{\textheight}{23cm}
\addtolength{\textwidth}{4.0cm}
\addtolength{\oddsidemargin}{-2cm}
\def\Bbb{\,}

pro texování celé sbírky nebo kapitol či skupin

nebo

\documentstyle[12pt]{article}
\pagestyle{empty}
\begin{document}
\large
\setlength{\topmargin}{-1.5cm}
\setlength{\textheight}{23cm}
\addtolength{\textwidth}{4.0cm}
\addtolength{\oddsidemargin}{-2cm}
\def\Bbb{\,}

pro texování jednotlivých příkladů.Jsem si vědom, že mnoho příkladů má TeX-ové chyby. Omlouvám se.