cesta

"Jaká je cesta, takový je cíl."

Mahátma GándhíSbírka příkladů z matematické analýzyReálná čísla

 1.   [zip]   úvod do matematické analýzy
 2.   [zip]   limity posloupností čísel
 3.   [zip]   řady čísel

Funkce jedné proměnné

 1.   [zip]   limity funkcí reálné proměnné
 2.   [zip]   derivace funkcí reálné proměnné
 3.   [zip]   Taylorovy rozvoje
 4.   [zip]   průběhy funkcí reálné proměnné

Integrál

 1.   [zip]   neurčitý integrál
 2.   [zip]   určitý integrál
 3.   [zip]   vícerozměrný integrál
 4.   [zip]   plošný a křivkový integrál
 5.   [zip]   integrál z vektorové funkce

Diferenciální rovnice

 1.   [zip]   diferenciální rovnice 1. řádu
 2.   [zip]   lineární diferenciální rovnice n-tého řádu
 3.   [zip]   nezařazené příklady

Funkce více proměnných

 1.   [zip]   metrické prostory
 2.   [zip]   spojitost funkce více proměnných
 3.   [zip]   diferenciál funkce více proměnných
 4.   [zip]   extrémy funkce více proměnných
 5.   [zip]   implicitní funkce

Posloupnosti a řady funkcí

 1.   [zip]   posloupnosti funkcí
 2.   [zip]   řady funkcí
 3.   [zip]   mocninné řady
 4.   [zip]   Fourierovy řady

Funkce komplexní proměnné

 1.   [zip]   funkce komplexní proměnné

Nové a nezařazené příklady

 1.   [zip]   nezařazené příklady

Zde postupně vzniká sbírka příkladů z matematické analýzy.
Rád uvítám jakékoliv připomínky a návrhy ...

Notes je pracovní soubor, do kterého můžete zapsat své nápady :~), připomínky :o),
nové příklady :-), upozornění na nedostatky :-( a nesprávná řešení :-o,
vzkazy ;-) ... .

S přáním hezkého počítání :-) a s omluvou za všechny nedostatky :-(

Pavel Pyrih