Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.

Univerzita Karlova
matematicko-fyzikální fakulta
katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
 

Sokolovská 83, 18675 Praha 8
tel: 420 - 221 913 286, 420 - 222 323 316
fax: 420 -222 323 316
e-mail: praskova@karlin.mff.cuni.cz


 Výuka  
            


    Konzultační hodiny:  dle dohody


  Rozvrh v LS 2023/2024
     


   Zprávy pro studenty - Information for students
  
 
=========================================================================================

    SIS- Studijní  informační systém, rozvrhy:   http://www.mff.cuni.cz/vnitro/sis

==============================================================