a= 
b=  vykreslit osu
c=  vykreslit tečnu v průsečíku s osou y