NMFM301

Praktické cvičení 5 – Procvičovací úlohy

Jméno a příjmení studenta


Odhadování a testování pravděpodobností a šancí

Úkol 1

Pracujte s daty zam.

Mezi ženami odhadněte podíl těch, které absolvovaly dvanáct nebo více let studia. Jejich počet lze snadno získat příkazem
sum(zam$eduyrs>=12 & zam$gndr=="Female").

Otestujte, zdali tento podíl je roven 0.5. Uveďte interval spolehlivosti. Použijte dvě asymptotické a jednu přesnou metodu.

Opakujte analýzu pro ženy starší 55 let a pro ženy starší 55 let žijící na vesnici, tj. v obou těchto skupinách odhadněte podíl těch, které absolvovaly dvanáct nebo více let studia a otestujte, zdali je tento podíl roven 0.5.

Odhadování a testování lineárních kombinací pravděpodobností

Úkol 2

Pracujte s daty zam.

Otestujte, zdali lidí, kteří se dívají na televizi více než tři hodiny denně, je dvakrát tolik než lidí, kteří se dívají na televizi méně než jednu hodinu denně.

\(\chi^2\) test dobré shody

Úkol 3

Pracujte s daty kraje.

Otestujte, zdali se děti rodí rovnoměrně ve všech krajích (veličina naroz). Pokud ne, určete, v kterých krajích se rodí výrazně více/méně dětí než v ostatních.

Úkol 4

Pracujte s daty kraje.

Otestujte, zdali zastoupení poslanců v současné poslanecké sněmovně (veličina posl) proporcionálně reprezentuje obyvatelstvo v krajích. Pokud ne, určete, které kraje mají výrazně více/méně poslanců než ostatní.