NMFM301

Praktické cvičení 2 – Procvičovací úlohy

Jméno a příjmení studenta


Kvantilový diagram

Úkol 1

Vytvořte normální kvantilový diagram pro data z t-rozdělení a sledujte, co se děje, když se zvětšuje počet stupňů volnosti.

  1. Generujte 150 pozorování z t-rozdělení s 1 stupněm volnosti funkcí rt(150,1).

  2. Nakreslete normální kvantilový diagram pro tato data.

  3. Zvětšujte počet stupňů volnosti na 2, 5, 10 a sledujte, co se děje s kvantilovým diagramem. Jaké to má vysvětlení?

Úkol 2

Vytvořte normální kvantilový diagram pro hmotnost Američanů (všech dohromady a pak pro muže a ženy zvlášť). Má hmotnost normální rozdělení? Je to stejné v celé skupině i u obou pohlaví? Pokud se rozdělení hmotnosti vizuálně liší od normálního, v čem tato odlišnost spočívá?

Interval spolehlivosti

Úkol 3

Vygenerujte 100 náhodných výběrů o rozsahu 10 z exponenciálního rozdělení Exp(0.25). Zjistěte průměrnou šířku intervalu. Kolik jich pokrylo skutečnou střední hodnotu? Jak se to liší od onormálního rozdělení? [Pokuste se o vysvětlení] Nakreslete obrázek zachycující všech 100 intervalů a skutečnou střední hodnotu.

Opakujte pro rozsah výběru 25 a 50. Mění se obdržené výsledky? Jaký teoretický výsledek zde hraje důležitou úlohu?

Úkol 4

Sestrojte intervaly spolehlivosti pro střední výšku ženatých/vdaných lidí a lidí žijících odděleně. Který z nich je delší? Cím je způsobena rozdílnost jejich délky?

Znaménkový test

Úkol 5

Otestujte asymptotickým znaménkovým testem hypotézu, že medián výšky je 167 cm (celkově, mezi muži a mezi ženami). Interpretujte výsledek testů.