Matematiky pro Fyziky I - cvičení

 • Kdy a kde: St, 11:30 - 13:00, T7
 • Během cvičení můžete získat až 25 bodů, přičemž až 18 za písemky (budeme psát čtyři) a 7 za aktivitu na cvičení (1 vyřešený příklad u tabule = 1 bod).
 • Pro zápočet, který je nutný ke zkoušce, je nutné získat alespoň 13 bodů.
 • Body za aktivitu můžete získat třemi způsoby:
  1. Dobrým vyřešením předem připraveného příkladu během cvičení
  2. Vyřešením zapsaného dobrovolného domácího úkolu.
 • Doporučuji zúčastnit se všech cvičení, ale docházka není nutná. Doporučuji také propočítat si cvičebnici Kopáček a kol. pro 3. semestr.
 • Další studijní materiály a diskuse budou přístupné v rámci MS Teams.
 • Po osobní domluvě jsou možné individuální konzultace
 • Pozor, plán cvičení i data písemek se můžou během semestru měnit.

Příklady na cvičení

 1. 4.10.: Variační počet
 2. 11.10.: Variační počet
 3. 18.10.: Posloupnosti funkcí, 1. písemka (variační počet)
 4. 25.10.: Řady funkcí
 5. 1.11.: Lebesgueův integrál
 6. 8.11.: Lebesgueova věta, Leviho věta, 2. písemka (posloupnosti a řady funkcí)
 7. 15.11.: Integrály s parametrem
 8. 22.11.: Fubiniho věta a věta o substituci
 9. 29.11.: Fubiniho věta a věta o substituci
 10. 6.12.: Křivkový integrál a obsahy ploch, 3. písemka (integrály s parametrem)
 11. 13.12.: Plošný integrál 1. druhu
 12. 20.12.: Plošný integrál 2. druhu
 13. 3.1.: Gaussova a Stokesova věta, potenciál
 14. 10.1.: Opakování, 4. písemka (křivkový a plošný integrál)

Dobrovolné domácí úkoly

 1. Fata morgana (jako 4 příklady): Uvažujme, že index lomu vzduchu klesá s výškou \(n(y) = n_0 e^{-y/h}\). Podle Fermatova principu se paprsky světla šíří po dráze, která jim zabere nejmenší čas, a jejich rychlost je \(v = c/n\), kde \(c\) je rychlost světla. Napište funkcionál měřící celkový čas dráhy paprsku mezi body \((x_1, y_1) = (0,0)\) a \((x_2,y_2) = (L,0)\) a jeho minimializací najděte danou dráhu (klidně přibližně).
 2. MacGyver (5 příkladů): Pro sestrojení výbušniny použije MacGyver žvýkačku připevněnou na okraje čtvercového rámečku o hranách délky 1, jehož rohy jsou v bodech (0,0), (1,0), (1,1), (0,1). V termodynamické rovnováze žvýkačka zaujme minimální povrch. Nicméně z povětrnostních důvodů má omezení
  \(\int_0^1 \int_0^1 u(x,y) \sin(\pi x) \sin(\pi y) dx dy = 0.01\),
  kde \(u(x, y)\) označuje výšku povrchu žvýkačky nad rovinou rámečku. Jaký přibližně tvar žvýkačka zaujme?