Ivan Netuka(Foto:Akademický bulletin)
Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
Matematický ústav
Univerzity Karlovy
Sokolovská 83
186 75 Praha 8

Tel: (420-2) 2191 3202
Fax: (420-2) 22323394
e-mail: netuka@karlin.mff.cuni.cz

 

matematická analýza, teorie potenciálu, míra a integrál, funkcionální analýza;
historie matematiky

  1. Životopis

  2. Seznam publikací

  3. Komentář k  publikacím

  4. Seznam citací 

  5. Konference

  6. Zahraniční pobyty

  7. Přehled pedagogické činnosti


 Poslední aktualizace: září 2020

Verze pro tisk (PDF)
Rozhovor s I. Netukou (říjen 2019)
 W.Hansen:   Brownian motion and potential theory
 W.Hansen:   Choquet theory, boundaries and applications
 W.Hansen:   Three views on potential theory
 W.Hansen:   Balayage spaces – a natural setting for potential theory
 W.Hansen:   Perturbation of the Laplace operator