SYLABUS PRO ROK 2020 je uveden ZDE

<H1>Pokročilá lineární algebra

Přednáška

Pokročilá lineární algebra

Miloš Zahradník


Sylabus minulych let zde.

Oznámení o konání výběrové přednášky Pokročilá lineární algebra
Přednáška je určena studentům vyšších ročníků, od druhého počínaje. Je pokračováním kursu lineární algebry 1. ročníku a úvodem do některých z aplikací tohoto elegantního předmětu v analýze a teoretické fyzice. Důraz bude kladen na styčné body LA s teorií pravděpodobnosti a statistickou fyzikou.
Doba konání

UMLUVA PRO PODZIM 2020: STREDA 30.ZARI 2020 14.50 PRED T1

DOBA KONANI: ???
Program na 7.10: Cramerovo pravidlo pro homogenni soustavy rovnic, stromy a reseni rovnice Ax = x pro stochasticke matice
Program na 15.10: Dokonceni z 15.10. plus dalsi tema - Pfaffian.
Program na 22.10: Exponenciala matice
POSLETE MAIL, POKUD TENTO TERMIN NEVYHOVUJE


Program uzpůsobím dohodě se zájemci. První přednáška 7.října na kombinatoricko algebraické téma: stromy a řešení rovnice Ax = x pro stochastické matice. Kombinatorický charakter budou mít i další témata: funkce matic, stopa a determinant matic typu Laplaciánu, Pfaffián antisymetrické matice. Spektrální rozklad některých význačných samoadjungovaných operátoru, žebříkové operátory. Gaussovské míry a jejich perturbace. Kvadratické formy mnoha proměnných, teorie potenciálu na mříži, diskrétní Fourierova transformace, spektra náhodných matic. Podrobnosti mailem na mzahrad@karlin.mff.cuni.cz.

Další výběrová přednáška, která se bude konat ve letnim semestru
Pravděpodobnost a matematická statistická fyzika
je určena vážnějším zájemcům o matematickou teorii fázových přechodů. Budu se věnovat hlavně tzv. Pirogov Sinaiově teorii a cluster rozvojům. Je zde prostor pro samostatnou práci případných zájemců. Částečně navazuje na předchozí přednášku, obě by ale měly být použitými technickými prostředky srozumitelné kterémukoliv zájemci o aplikace matematiky ve fyzice, majícímu dobré znalosti základního bakalářského kursu matematiky (LA, vícerozměrná integrace, elementy kombinatoriky a teorie grafů, řady a holomorfní funkce)
doc. Miloš Zahradník CSc. Katedra matematické analýzy MFF UK
Praha, 12.října 20xx

Viz pozdeji (az se ustali dohodnuta doba konani) i aktualni info zde

Email M. Zahradníka mzahrad@karlin.mff.cuni.cz
Telefon 605 46 06 10
Konzultace: po predchozi domluve mailem

Literatura k procviceni latky 1. semestru (pro nastavajici 1.rocnik)

Pouzivame linearni algebru