Didaktika deskriptivní geometrie I (St, 12:20, seminární místnost KDM)

Podmínky k získání zápočtu:

  1. Aktivní účast na cvičeních.
  2. Odevzdání domácích úkolů v předepsaných termínech.
  3. Předvedení ukázkové vyučovací hodiny (termíny ukázkových hodin: 13. 12. 2023, 20. 12. 2023, 3. 1. 2024).

Domácí úkoly a termíny odevzdání:

  1. Tematický plán dvouletého studia deskriptivní geometrie na SŠ a návrh pravidel pro hodnocení žáků (pdf do 22. 11. 2023), výchozí text zde.
  2. Písemná příprava na výuku zvoleného tématu (pdf do 6. 12. 2023).
  3. Analýza zpracování vybraného tématu v současných středoškolských učebnicích (pdf do 10. 1. 2024).

Literatura a odkazy