RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.

Oddělení pojistné a finanční matematiky

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

adresa: MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8

místnost: 156, 1. patro

e-mail: mazurova@karlin.mff.cuni.czvyučované předměty

zimní semestr:

 

Úvod do pojišťovnictví

Matematika neživotního pojištění 1

 Teorie rizika 1

 Teorie rizika 2

Účetnictví a solventnost pojišťoven

Aktuárský seminář 1

letní semestr:


Vybrané pojistně-matematické metody

Matematika neživotního pojištění 2

Demografie

Aktuárský seminář 2


Rozvrh LS 2023/24

konzultační hodiny

LS 2023/24:

pondělí 12:50 - 13:50
pátek  10:00 - 11:30


výukové materiály a informace k jednotlivým předmětům jsou zapsaným studentům dostupné v Moodle:

Aktuárský seminář 2

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12085

Mathematics of Non-Life Insurance 2

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9736

Vybrané pojistně matematické metody


https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13386

Demografie

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9436