GROSSGLOCKNER HIGH ALPINE ROAD, AUSTRIA | Copyright © Matúš Maciak


(NMST 551)   Statistický projektový seminář

Výuka semináru zabezpečovaná spoločne s kolegom, doc. Arnoštom Komárkom

Po: 14:00 - 15:30 | @Praktikum KPMSVšeobecné informácie

Hlavným cieľom Statistického projektového semináru -- NMST551 je získanie praxe v štatistickej analýze reálných dat a následne vypracovanie výzkumnej zprávy -- t.j. príprava odborného textu s výsledkami analýzy vo forme komplexnho vedeckého článku. Počas semestra budú študenti pracovať na jednom konkrétnom probléme (datovy súbor), ktorý ma za cieľ zodpovedať na explicitne formulované vedecké/odborné hypotézy. V priebehu semestra bude preto postupne nutne jednak spracovať a pripraviť data na analýzu, štatistický data analyzovať (t.j., popisné charakteristiky, diskusia nad rôznymi metódami štatistikej analýzy a voľba vhodného pravdepodobnostného/stochastického modelu), implementovať jednotlivé metódy v programe R a vypracovať záverečnú správu s výsledkami analýzy (so všetkými potrebnými formálnymi náležitosťami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou dobrého vedeckého článku) a interpretáciou.

Na tejto stránke bude postupne zverejňovaný a priebežne aktualizovaný zoznam špecifických úloh, ktoré bude nutné v danom týždni vypracovať.

Na konci semestru každý študent odovzdá finálny článok -- odborný vedecký text (resp. výskumná správa), vypracovaný podľa jednotlivých úloh, zadávaných v priebehu semetra. Súčastou získania zápočtu je aj vypracovanie stručného oponentského posudku na članok jedného z kolegov/spolužiakov.Formát výukyZadanie projektu pre Zimný semester 2022/2023

Recovery After Stroke: Comparison of Four European Rehabilitation Centers.

Sylabus (úlohy pre samostatnú prácu)
Povinná a doporučená literatúraNázorné ukážky niekoľkých (dobrých aj špatných) vedeckých článkovNa záver

The fundamental purpose of scientific discourse is not the mere presentation of information and thought, but rather its actual communication. It does not matter how pleased an author might be to have converted all the right data into sentences and paragraphs; it matters only whether a large majority of the reading audience accurately perceives what the author had in mind.

George Gopen & Judith SwanDisclaimer
Vrámci platných Pravidiel pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (ze dne 14.června, 2017), sa vzhľadom k Čl. 8, dds.2 týchto pravidiel týmto vyhlasuje, že povaha předmětu vylučuje právo studenta na jeden řádny a dva opravné termíny pro získaní zápočtu. Získaní zápočtu sa riadi výhradne pravidlami uvedenými vyššiena tejto web stránke (a tiež na stránke predmetu v SIS).