GROSSGLOCKNER HIGH ALPINE ROAD, AUSTRIA | Copyright © Matúš Maciak


(NMSA 230)   Úvod do programování v R

Výuka: St: 10:40 - 12:10 @K4 | sudé týdny semestru

Aktuálne | ZS 2022/2023

Výuka semináru NMSA 230 začne v druhom týždni semestru, t.j. v stredu, 05.10.2022 (od 10:40 v posluchárni K4). Výuka bude prebiehať v súlade s rozvrhom v SIS v párnych týždňoch semestra -- konrétne v dňoch 05/10, 19/10, 02/11, 16/11, 30/11, 14/12 a 04/01.


Základné informácie


Orientačný sylabus výuky | ZS 2022/2023

Disclaimer
Vrámci platných Pravidiel pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (ze dne 14.června, 2017), sa vzhľadom k Čl. 8, dds.2 týchto pravidiel týmto vyhlasuje, že povaha předmětu vylučuje právo studenta na jeden řádny a dva opravné termíny pro získaní zápočtu. Získaní zápočtu sa riadi výhradne pravidlami uvedenými vyššie a detailne popisanými na tejto stránke.