Click for English      

Doc.RNDr. Petr Lachout, CSc.

KPMS MFF UKNMSA334 - Náhodné procesy I

NMSA413 - Teorie optimalizace

NMTP434 - Principy invariance


Texty ke stažení


Astronomický seminář


Konzultace:  Po předchozí dohodě

e-mail:    Petr.Lachout@mff.cuni.cz