Malý manuál uživatele SASu

Tento malý manuál vznikl překladem a úpravou materiálu z webové stránky pana Olivera Schabenbergera z Virginia Polytechnic Institute. Autor mu tímto děkuje za laskavý souhlas s použitím jeho práce.

Tento manuál je psán tak, aby posloužil jako učebnice pro začínajícího uživatele SASu a zároveň jako stručná referenční příručka pro uživatele pokročilejšího. Soustředí se na provádění základních a nejdůležitějších statistických úloh v SASu a zejména na práci s daty. V žádném případě nemůže nahradit originální dokumentaci, protože popisuje jen mizivý zlomek tohoto nejrozsáhlejšího statistického programového balíku, ale měl by být čitelnější, přehlednější a měl by upozorňovat na skryté chytáky.

 • Část 1. Základy práce se SASem
 • Část 2. Manipulace s datovými soubory
 • Část 3. Základní metody analýzy dat v SASu
 • Část 4. Grafický modul SAS/GRAPH
 • O chybách, překlepech a nesrovnalostech prosím informujte autora.

  Odkazy na jiné webové stránky o SASu (vesměs v angličtině):

  SAS Institute Technical Support
  Virginia Polytechnic Institute (O. Schabenberger)
  York University
  North Carolina State University
  University of Wisconsin

  (c) 2000 Michal Kulich, KPMS MFF UK