Kontakt

Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.
Matematický ústav UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
Tel: 221 913 204, Mobil: 602 363 141
E-mail: krump (at) karlin*mff*cuni*cz   Roundcube.

Moje foto 2020

Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.

Jak jsem k mání

Pracovnu mám na Matematicko-fyzikální fakultě, v budově Karlín, č. dveří 378, 3. patro. Konzultační hodiny jsou podle domluvy (po e-mailu nebo telefonu nebo osobně). Konzultovat je možné i distančně (Zoom).

Výuka aktuální

Lineární algebra II - přednáška a cvičení, 1. ročník F.
Projektivní geometrie I+II - přednáška a cvičení, 2. ročník U.
Variace na invarianci, LS 2023/24.
Výuka na NF VŠE.

Výuka archivní

Pracovní zařazení

Odborný lektor na MÚ UK, oddělení analýzy a geometrie.
Seznam mých publikací.
CV.

Studenti se speciálními potřebami + poradenské služby

Jsem v týmu kontaktní osoby MFF UK pro studenty se speciálními potřebami - koordinátorky poradenských služeb.
Veškeré informace o poradenských službách a pro studenty se speciálními potřebami najdete na tomto odkazu.

Fakultní odkazy

OBD * Knihovna * SIS * CIS

Další odkazy

Prázdninová škola Lipnice