Informace ke zkousce z "Uvodu do matematicke logiky"

Zkouska je pisemna, typy otazek uvadim nize.

Dostanete 7 otazek (na 80 minut) a jelikoz se tykaji jen tech nejzakladnejsich ukolu (cca 1/5 obsahu prednasky), znamkovani je prisne:
1 otazka = 1 bod; 1 = 7b., 2 = 6b., 3= 5b. a 4 = <5 bodu.

Predterminy dle dohody.

Typy otazek pro pisemky:

 • Definice logickych spojek a jejich vzajemne vztahy.

 • Pouziti DeMorganovych pravidel.

 • Definovat Booleovskou funkci zadanou tabulkou (ci jinak explicitne definovanou) vyrokovou formuli ci naopak zapsat tabulkou funkci urcenou formuli.

 • Prevest vyrokovou formuli do DNF ci CNF.

 • Rozhodnout, je-li vyrokova formule tautologie, splnitelna ci nesplnitelna.

 • Prevest predikatovou formuli do prenexniho tvaru.

 • Rozpoznat otevrene a uzavrene vyskyty promennych.

 • Rozhodnout, je-li predikatova sentence logicky platna, splnitelna ci nesplnitelna.

 • Pouzit Tarskeho definici splnovani pro konkretni strukturu a sentenci.

 • Najit sentenci, ktera odlisuje dve (konkretni) L-struktury.

 • Najit sentenci, ktera je platna pri jedne interpretaci symbolu jazyka a pri jine nikoliv.

 • Napsat sentence prislusneho jazyka definujici zakladni vlastnosti relaci a funkci, napr.: relace je grafem funkce, prosta funkce, bijekce, relace ekvivalence, castecne ci linearni usporadani, atd.

 • Najit sentenci (v nejakem jazyce), ktera ma jen konecne modely ci naopak jen nekonecne modely.

 • Priklad na pouziti vety o kompatnosti logiky 1.radu. Napr.: najit sentenci, ktera ma libovolne velky konecny model ac nema nekonecny model, nebo jeji existenci vyvratit.

 • Priklady elementarne ekvivalentnich ale neizomorfnich struktur.

 • Rozpoznat linearni usporadani, ktera jsou dobra.

 • Priklady nekonecnych mnozin ruznych mohutnosti.

 • Presne zneni nekterych zakladnich vet (napr. o kompaktnosti), axiomu (napr.Zornovo lema) ci definic (napr.dobreho usporadani).