KPMS = Czech abbreviation of Department  
     Where you are: Charles UniversityMFFKarlínDepartmentCompetitions

Student competitions

The best diploma theses of the year 2023  (podporováno NRSJ)
 1. Lukáš Račko: Discrete sequential games with random payoffs
  Hedvika Ranošová: α-Symmetric Measures
 2. Ján Pavlech: Delta metoda a její zobecnení
  Veronika Roubínová: Center-outward ranks and signs and their application in statistical tests
 3. Artem Iuzbashev: Random Dynamical Systems and Their Applications
  Jan Janoušek: Bagging and regression trees in individual claims reserving
  Kristína Mečiarová: Dynamická predikcia v analýze prežitia
Prize of Josef Štěpán for an excellent bachelor thesis (červenec + září 2023)  (podporováno QMiners)
  Igor Böhm: Pólyův-Lundbergův proces
  Erik Mendroš: Simplicial depth
  Martin Romaňák: Superposition and thinning of counting processes in non-life insurance
  Štěpán Hartman: Odhady parametrů pro frakcionální Brownův pohyb
  Eliška Hálová: Problém čtyř bodů
  Roman Králik: Kombinácia sensometrických a optometrických skúšok a analýz

 Designed by: J. Pečánka, www    © KPMS 2006