Where you are: Charles UniversityMFFKarlínDepartment

Statistické konzultace


Struktura stránky: organizace - témata konzultace - jak postupovat - kontakty - termíny

KPMS nabízí zaměstnancům a studentům Univerzity Karlovy i jiným zájemcům možnost statistických konzultací zdarma.

Konzultační termíny pro letní semestr 2024 jsou dočasně pozastaveny. O případných změnách Vás budeme informovat.

Organizace konzultací

Statistické konzultace jsou organizovány jako předmět, který zapisují studenti posledního ročníku magisterského studia oboru Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie. Primárním cílem předmětu je naučit naše studenty aplikovat jejich znalosti v praxi a komunikovat s klienty. V rámci tohoto předmětu poskytujeme zdarma konzultační hodiny klientům, kteří o ně projeví zájem. Konzultační hodiny jsou vedeny studenty pod dohledem zkušeného statistika, trvají maximálně 45 minut a konají se pouze během semestru (v zimě od půlky října do vánoc, v létě od konce února do konce května). Kapacita konzultačních hodin závisí na tom, kolik studentů si v aktuálním semestru předmět zapíše.

Témata (ne)vhodná pro konzultace

Vzhledem k pojetí a omezené délce konzultační schůzky můžeme klientům pomoci jen s některými problémy. Problémy vhodné pro konzultační hodiny obvykle spadají do jedné z následujících kategorií:

  • Volba vhodného uspořádání plánovaného experimentu, výběr měřených veličin a způsob jejich měření, rady k výpočtu potřebného rozsahu výběru.
  • Výběr vhodných statistických metod pro analýzu dat (existujících nebo v budoucnu sesbíraných), správné provedení těchto metod a interpretace jejich výsledků.
  • Rady ohledně metod vizualizace a prezentace statistických dat a výsledků analýz.

Některé problémy, byť jsou pro klienta důležité, se z různých důvodů pro tento typ konzultace nehodí. Například se obvykle nebudeme moci zabývat následujícími tématy:

  • Problémy, které nejsou primárně statistického charakteru.
  • Provedení analýz na konkrétních datech, vytváření tabulek a grafů.
  • Vysvětlování funkčnosti statistického softwaru, hledání chyb v implementaci analýzy.

Analýzy dat včetně zpracování výstupů, poradenství ohledně statistického softwaru, zejména systému R, a jiné rozsáhlejší zakázky lze v některých případech domluvit se členy katedry nebo studenty na placené bázi (faktury, dohody o provedení práce apod.).

Klienti

Konzultace zdarma jsou primárně určeny pro studenty a zaměstnance UK, zejména ty, kteří nemají vlastní zdroje financování. Při volné kapacitě poskytneme konzultaci komukoli, kdo předloží problém ke konzultaci vhodný.

Jak si domluvit konzultaci

My posoudíme vhodnost tématu a potvrdíme termín. Konzultaci je možné v případě potřeby opakovat (nejvýše jednou za semestr).

Kontakt pro organizaci konzultačních hodin:
ing. Lucie Naxerová, tel. 221 913 287, e-mail kpms-sekr@karlin.mff.cuni.cz.

Kalendář volných termínů

Tento kalendář zobrazuje volné termíny konzultačních hodin, které si lze zamluvit.


 Designed by: J. Pečánka, www    © KPMS 2006