Kde se nacházíte: UKMFFKarlínKPMS


Tato stránka není udržovaná s výjimkou aktualizací na výslovnou žádost zahrnující veškeré podklady.Vědecké časopisy


Časopisy s plným přístupem na síti


Nové on-line služby a časopisy

Vybrané časopisy nakladatelství Springer (LINK)

Vybrané časopisy nakladatelství Kluwer

Vybrané časopisy nakladatelství Wiley InterScience (LINK)

Časopisy vybrané ze Science Direct (LINK)

Časopisy nakladatelství Academic Press (vybrané)

Časopisy nakladatelství Elsevier (vybrané)

Časopisy nakladatelství North Holland (vybrané)

Časopisy sdružení SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics) (LINK)

Předplaceny máme tyto časopisy SIAM:

Applied Mathematics, od čísla 57.1
Computing, od 26.1
Control and Optimization, od 35.1
Discrete Mathematics, od 10.1
Mathematical Analysis, od 28.1
Matrix Analysis and Applications, od 18.1
Numerical Analysis, od 34.1
Optimization, od 7.1
Scientific Computing, od 18.1
SIAM Review, od 38.3

Ostatní (EMIS)

Ostatní (JSTOR)

Ostatní (Central European Science Journals)

Přímý přístup na

Ostatní (NUMDAM)

Tento francouzský projekt digitalizace matematických textů pokrývá
Annales de l'institut Fourier, Journées Équations aux dérivées partielles, Publications mathématiques de l'IHÉS, Bulletin de la SMF.

Ostatní (Statistika - Statistics and Economy Journal)


Tištěné časopisy Autor: J. Pečánka, www    © KPMS 2006