Výuka 2007-08

Arnošt Komárek

 • Konzultační hodiny během zkouškového období LS:

  Čtvrtek 29.5.     10:15-11:00     K233
  Pondělí 2.6. 7:15-8:00 K233/K4/K6/K7
  Úterý 10.6. 7:15-8:00 K233/K1
  Úterý 17.6. 7:15-8:00 K233/K1
  Středa 25.6. 7:15-8:00 K233/K4
  V uvedené doby též zapisuji udělené zápočty do indexu.
 • Informace a materiály k mnou zajišťované výuce v letním semestru 2007-08:

    STP022x   STP070x.
 • Informace a materiály k mnou zajišťované výuce v zimním semestru 2007-08:

    STP001x   STP094x   MAI059x.
 • Materiály k Rku

 • Vypsané bakalářské práce  Výuka v letním semestru 2007-08

STP022 Pravděpodobnost a matematická statistika - cvičení

Podmínky udělení zápočtu: 

 • dostatečná účast na cvičeních (maximálně 2 neomluvené absence),
 • vypracování a včasné dodání pěti (ze šesti) postupně zadávaných domácích úkolů,
 • dostatečně kvalitně napsaná písemka (definice kvality bude upřesněna před písemkou).
Zápočty uděluji pouze těm studentům, kteří jsou zapsáni v mých skupinách v SISu!!!

ZÁPOČET
 • Zápočtová písemka se konala 15. května 2008.
 • Opravná zápočtová písemka se bude konat 30. května 2008 od 7:20 v K1. Opravná písemka je určena též pro studenty, kteří se z libovolného důvodu nedostavili na řádnou písemku. Udělování zápočtů bude uzavřeno po vyhodnocení opravné písemky.

Domácí úkol č. 1 (do 6. března 2008):  pdf soubor
Domácí úkol č. 2 (do 13. března 2008):  pdf soubor
Domácí úkol č. 3 (do 20. března 2008):  pdf soubor
Domácí úkol č. 4 (do 10. dubna 2008):  pdf soubor
Domácí úkol č. 5 (do 17. dubna 2008):  pdf soubor
Domácí úkol č. 6 (do 15. května 2008):  pdf soubor

STP070 Základy biostatistiky (pro PřF) - cvičení

 • Paralelka d: Středa 8:10 v B5 (Viničná 7)
 • Paralelka g: Středa 9:50 v B5 (Viničná 7)
 • Paralelka a: (Mgr. Michaela Šedová, M.Sc.): Čtvrtek 9:00 v B5 (Viničná 7)
 • Paralelka b: (Doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.): Čtvrtek 15:40 v B5 (Viničná 7)
 • Paralelka c: (Mgr. Michaela Šedová, M.Sc.): Čtvrtek 10:40 v B5 (Viničná 7)
 • Paralelka e: (Mgr. Alena Černíková, Ph.D.): Úterý 16:30 v B5 (Viničná 7)
 • Paralelka f: (Mgr. Alena Černíková, Ph.D.): Úterý 14:50 v B5 (Viničná 7)
 • Paralelka h: (RNDr. Jana Forstová): Úterý 13:10 v B5 (Viničná 7)
 • Paralelka i: (RNDr. Jana Forstová): Středa 13:10 v B5 (Viničná 7)
 • Paralelka j: (Doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.): Čtvrtek 14:00 v B5 (Viničná 7)
 • Přednáška (Doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.): Úterý 9:50 ve VG (Albertov)

R skripty sloužící jako základ pro cvičení

 • Skripty častokrát obsahují více než co se probralo během cvičení a mohou tedy sloužit též k samostatnému procvičení látky.
Cvičení 2: Popisná statistika R skript (ASCII)
Cvičení 3: Popisná statistika, grafické a popisné vyšetřování závislostí R skript (ASCII)
Cvičení 4: Pravděpodobnostní rozdělení R skript (ASCII)
Cvičení 5: Demonstrace CLV, intervaly spolehlivosti pro střední hodnotu R skript (ASCII)
Cvičení 6: Jednovýběrové testy o střední hodnotě R skript (ASCII)
Cvičení 7: Dvouvýběrové a párové testy R skript (ASCII)
Cvičení 8: Analýza rozptylu R skript (ASCII)
Cvičení 9: Neparametrické testy, jednoduchá regrese R skript (ASCII)
Cvičení 10: Jednoduchá i vícenásobná regrese R skript (ASCII)
Cvičení 11: Chí-kvadrát testy dobré shody a nezávislosti R skript (ASCII)

 

Příklady k samostatnému procvičování

Sada č. 1: Jednovýběrové, dvouvýběrové a párové problémy Zadání (pdf) Data (csv)
Sada č. 2: Analýza rozptylu Zadání (pdf) Data (csv)  Výuka v zimním semestru 2007-08

STP001 Matematická statistika - cvičení

OZNÁMENÍ TÝKAJÍCÍ SE OPRAVNÉ PÍSEMKY: 
Studenti, kteří napsali dostatečně dobře opravnou písemku již mají zápočet zapsán v SISu. Ostatná se mohou dostavit na (již opravdu poslední) opravu
v pondělí 4. února 2008 v 9:30 do K7.

Všem doporučuji si (znovu) spočítat písemku ze 14. ledna, jejíž zadání je zde: pdf soubor. Vše kromě hustoty ve 3. příkladu by mělo být spočítatelné (eventuelně s využitím učebnice) za dohromady cca 15 minut!

Podmínky získání zápočtu:  pdf soubor

Domácí úkol č. 1 (do 17. října 2007):  pdf soubor
Domácí úkol č. 2 (do 31. října 2007):  pdf soubor
Domácí úkol č. 3 (do 14. listopadu 2007):  pdf soubor
Domácí úkol č. 4 (do 5. prosince 2007):  pdf soubor
Domácí úkol č. 5 (do 9. ledna 2008):  pdf soubor

Úvod do R (cvičení 3. ledna 2008 ve 14:00 v K10)
Před začátkem cvičení si prosím stáhněte na lokální disk soubory s daty (auta04.dat atd.), Rkový skript (introR-stp001.R) a popis cvičení s otázkami a úkoly (introR-stp001.pdf). Na začátku Rkového skriptu změňte cestu tak, aby vedla do adresáře s uloženými daty. Pokud si popis cvičení s otázkami a úkoly navíc vytisknete (stačí černobíle), zpřehledníte si trochu práci při cvičení.

STP094 Regrese - cvičení

Cvičení 1 a 2 (8. a 15.10.2007)

Cvičení 3 (22.10.2007) Cvičení 4 (29.10.2007) Cvičení 5 (5.11.2007) Cvičení 6 (12.11.2007) Cvičení 7 (19.11.2007) Cvičení 8 (26.11.2007) Cvičení 9 (3.12.2007) Cvičení 10 (10.12.2007) Cvičení 11 (17.12.2007) Cvičení 12 (7.1.2008)

MAI059 Pravděpodobnost a statistika - cvičení

 • Paralelka a: Úterý 12:20 v S10
 • Paralelka b: Úterý 14:00 v S10
 • Paralelka c (Mgr. Kateřina Helisová): Středa 14:00 v S1
 • Paralelka d (Mgr. Michal Pešta, M.Sc.): Středa 17:20 v S7
 • Paralelka e (Mgr. Jakub Stanĕk): Čtvrtek 10:40 v S10
 • Paralelka f (Mgr. Ondřej Vencálek): Pondĕlí 17:20 v S7
 • Paralelka g (Mgr. Ondřej Vencálek): Čtvrtek 12:20 v S11
 • Paralelka h (Mgr. Martin Betinec, Ph.D.): Čtvrtek 9:00 v S3
 • Paralelka i (Mgr. Kateřina Helisová): Středa 15:40 v S6
 • Paralelka j (Mgr. Martin Betinec, Ph.D.): Čtvrtek 7:20 v S3
 • Přednáška (Prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.): Pondĕlí 14:00 v M1


Zadání zápočtové domácí práce:  pdf soubor

Úvod do R (cvičení 18. prosince 2007)


Podmínky získání zápočtu:  pdf soubor
Rámcový program cvičení:   pdf soubor

Něco málo o diferenčních rovnicích (hodí se k úloze o zruinování gamblera výherním automatem, viz 3. cvičení):   pdf soubor  Materiály k Rku

   Veškeré níže umístěné materiály slouží pouze pro potřeby studentů MFF UK
   a nesmějí být dále šířeny bez písemného souhlasu autora.  Bakalářské práce vypsané pro školní rok 2007-08

Téma 1: Parametrické regresní modely v analýze prežití

Zadáno 3.10.2007: Martin Otava
Obhájeno 26.6.2008

V analýza prežití se typicky zajímáme o čas do nějaké události (z historických důvodů nazývané jako selhání), pričemž není vždy z praktického či jiného hlediska možné obdržet přesný čas selhání pro všechny jednotky ve výběru. U určité části výběru známe pouze dolní limit času selhání a hovoříme o cenzorování zprava. V rámci bakalářské práce se student seznámí s konceptem cenzorování a některými parametrickými regresními modely pro analýzu cenzorovaných dat. Součástí práce bude též analýza reálných dat.

Alespoň pasivní znalost angličtiny a znalost, či ochota se naučit pracovat se statistickým balíkem R nutné.

Literatura:

Collett, D. (2003). Modelling Survival Data in Medical Research, Second Edition. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC. ISBN 1-58488-325-1. Zejména kapitoly 1, 5 a 6.

Kalbfleisch, J.D. a Prentice, R.L. (2002). The Statistical Analysis of Failure Time Data, Second Edition. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 0-471-36357-X. Zejména kapitoly 1-3.

Téma 2: Odhad distribuční funkce s intervalově cenzorovanými daty

Zadáno 23.10.2007: Alena Tůmová
Obhájeno 27.6.2008

Intervalově cenzorovaná data jsou typicky získávána v situacích, kdy se snažíme pozorovat čas do nějaké události, pričemž k určení, zda sledovaná událost nastala, je zapotřebí provést opakovaná zjišťování (např. laboratorní měření) nějakého stavu. O času do sledované události je poté pouze známo, že leží mezi dobami těchto zjišťování, tj. v časovém intervalu. V rámci bakalářské práce se student seznámí s neparametrickým odhadem distribuční funkce náhodné veličiny reprezentující čas do sledované události. Dle zájmu posluchače se lze v bakalářské práci dále zaměřit buď 1) na důsledky ignorování intervalového cenzorováni, nebo 2) na algoritmy pro výpočet odhadu distribuční funkce, nebo 3) na asymptotické vlastnosti odhadu distribuční funkce. Součástí práce bude též analýza reálných dat.

Alespoň pasivní znalost angličtiny a znalost, či ochota se naučit pracovat se statistickým balíkem R nutné.

Literatura:

Sun, J. (2006). The Statistical Analysis of Interval-censored Failure Time Data. New York: Springer. ISBN 978-0387-32905-5. Zejména kapitoly 1 a 3.

 

View My Stats