Informace o diplomové práci

Arnošt Komárek

Podstránky

Domácí | Diplomové práce |

Coxův model s intervalově cenzorovanými daty
Cox model with interval-censored data

Vypsáno:2019–20
Zadáno:Dosud nezadáno.

Anotace

O intervalovém cenzorování mluvíme v situacích, kdy lze spojitou veličinu pozorovat pouze ve formě intervalu. Triviálním případem je zaokrouhlování, jehož vliv na výsledky statistické analýzy lze obvykle ignorovat, není-li zaokrouhlování příliš hrubé. Typickou situací vedoucí na intervalové cenzorování, které již obvykle ignorovat nelze, je stav, kdy sledujeme čas do určité události a ke zjištění, zda událost nastala, je zapotřebí vyšetření lékařem, laboratorní analýzy apod. Časy těchto ,,návštěv`` jsou diskrétní a o skutečném času události je pouze známo, že leží v intervalu mezi dvěma ,,návštěvami``. Navzdory faktu, že pro statistickou analýzu intervalově cenzorovaných dat byla vyvinuta celá řada metod (zejména od 90. let 20. století ve spojitosti s výzkumem HIV/AIDS), je intervalová povaha dat často chybně ignorována s následkem získávání neplatných výsledků statistických analýz. S intervalově cenzorovanými daty se přitom potkáváme nejenom v klinickém výzkumu (a biostatistice), ale též ve finančních a pojišťovnických aplikacích. Veličinou primárního zájmu nemusí vždy být jenom ,,čas do události``.

Na běžnější cenzorování zprava, jemuž se podrobně věnuje přednáška Analýza censorovaných dat (NMST531), lze pohlížet jako na speciální případ intervalového cenzorování (kdy horní limit intervalu je roven nekonečnu) a není tedy náhodou, že velká část metod určených k analýze intervalově cenzorovaných dat vychází z metod pro data zprava cenzorovaná. Bohužel však v případě intervalového cenzorování nelze ve většině teoretických odvození využívat teorie čítacích procesů a martingalů. V případě Coxova modelu proporcionálních rizik nelze využít teorii parciální věrohodnosti.

Zásady pro vypracování

Coxův model proporcionálních rizik je základním regresním modelem používaným při analýze zprava cenzorovaných dat. Cílem diplomové práce je samostatně nastudovat a popsat vybrané postupy vhodné k odhadu parametrů Coxova modelu při intervalovém cenzorování. Některé ze statistických vlastností těchto postupů budou podrobně odvozeny, resp. dokázány. Práci doplní simulační studie, případně pojednání o výpočetních aspektech jednotlivých metod.

Nejpozději spolu se zápisem této DP je nutné zapsat a následně absolvovat předmět Analýza censorovaných dat (NMST531).

Výchozí literatura

  1. Bogaerts, K., Komárek, A., Lesaffre, E. (2017). Survival Analysis with Interval-Censored Data: A Practical Approach with Examples in R, SAS, and BUGS. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC. ISBN 978-1-4200-7747-6.

  2. Farrington, C. P. (1996). Interval censored survival data: A generalized linear modelling approach. Statistics in Medicine, 15(3), 283–292, doi: 10.1002/(SICI)1097-0258(19960215)15:3<283::AID-SIM171>3.0.CO;2-T.
  3. Finkelstein, D. M. (1996). A proportional hazards model for interval-censored failure time data. Biometrics, 42(4), 845–854.
  4. Pan, W. (2000). A multiple imputation approach to Cox regression with interval-censored data. Biometrics, 56(1), 199–203.
  5. Zhang, M., Davidian, M. (2008). "Smooth" semiparametric regression analysis for arbitrarily censored time-to-event data. Biometrics, 64(2), 567–576, doi: 10.1111/j.1541-0420.2007.00928.x.
 

View My Stats