Informace o diplomové práci

Arnošt Komárek

Podstránky

Domácí | Diplomové práce |

Odhad momentů při intervalovém cenzorování typu I

Vypsáno:2011-12
Zadáno:27.9.2011
Obhájeno:28.5.2012

Zásady pro vypracování

Posluchač nastuduje problematiku intervalového cenzorování s důrazem na intervalové cenzorování typu I. V rámci práce se posluchač dále zaměří na problematiku odhadu momentů (zejména střední hodnoty a rozptylu) rozdělení za předpokladu, že data jsou intervalově cenzorována. Zejména budou vyšetřeny statistické vlastnosti odhadů získaných metodou rovnoměrné dekonvoluce, které budou softwarově implementovány a následně porovnány (teoreticky, simulační studií) s asymptoticky eficientními odhady založenými na metodě neparametrické maximální věrohodnosti. V případě zájmu bude práce doplněna analýzou reálných dat.

Odborná literatura bude vesměs v angličtině, diplomová práce bude psána česky, slovensky nebo anglicky.

Literatura

Geskus, R. B. and Groeneboom, P. (1996). Asymptotically optimal estimation of smooth functionals for interval censoring, part 1. Statistica Neerlandica,50(1), 69-88, doi: 10.1111/j.1467-9574.1996.tb01481.x.
Groeneboom, P. and Wellner, J. A. (1992). Information Bounds and Nonparametric Maximum Likelihood Estimation. Berlin: Birkhauser Verlag.

 

View My Stats