Domácí stránka

Arnošt Komárek

To jsem já

doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Sokolovská 83
186 75 Praha 8–Karlín
E-mail: arnost.komarek[AT]mff.cuni.cz
 
Člen výkonného výboru Statistical Modelling Society. SMS logo
Člen "Editorial Advisory Board" Statistical Modelling: An International Journal.
     Impact factor (2022): 1.000.
     5 Year Impact factor: 1.700.
     Article influence score: 0.926.
SMiJ logo
 
Výuka v letním semestru 2023–24:
NMST431:    Bayesovské metody
Výuka v zimním semestru 2023–24:
NMSA331:    Matematická statistika 1
NMST511:    Analýza censorovaných dat (cvičení)
NMST547:    Pokročilé aspekty prostředí R
Konzultační výuka:
NMST552:    Statistické konzultace
English version

[English version]


 

View My Stats