Proč jenom den?

Původně tato akce byla společná pro všechny doktorandy Matfyzu a trvala týden, pročež dostala název WDS (Week of Doctoral Students). Tento název byl ponechán i po rozdělení této akce na jednotlivé sekce. Jelikož jsme však na matematické sekci v minulých letech vždy vše zvládli za jeden den, rozhodli jsme se od roku 2021 používat název DDS (Day of Doctoral Students). Tím dnem letos bude 3. červen 2024 a místem konání bude chodba a přilehlé posluchárny v přízemí karlínské budovy. Registrace na DDS je otevřena již teď - prosíme, zaregistrujte se do 24. května do 23:59 hod. Podrobněji k registraci a organizaci DDS viz odkaz "Pokyny".

Co a k čemu je DDS-M v roce 2024?

Vše je vedeno stejnou myšlenkou jako v předchozích letech: Smyslem akce je představit témata doktorských studií jak mladším studentům tak i starším kolegům a pracovníkům sekce. DDS-M se skládá z přednášek doktorandů (tj. z prezentací, ať už u tabule nebo pomocí dataprojektoru) a výstavy posterů. Chtěli bychom, aby DDS-M nebylo jen procvičováním prezentace a splněním jakési povinnosti, ale aby se také stalo akcí, kam s cílem zjistit, co se na doktorskému studiu matematiky dělá, chodí studenti a případně i kolegové z jiných oborů. Zatímco přednášky tvoří hlavní část DDS-M, posterová sekce dává větší a osobnější prostor pro diskusi s doktorandy o tématech, která vás zaujala a je zajímají - jistě delší a osobnější prostor než jen ony krátké chvíle určené pro dotazy mezi přednáškami.

Proto:

  • milí PhD studenti, přijďte svým magisterským kolegům ukázat, co děláte, třeba jim pomůžete v rozhodování o jejich dalším výzkumu;
  • milí Mgr (ale klidně i mladší) studenti, přijďte se podívat, co vaši kolegové v doktorském studiu dělají, třeba vás něco z toho zaujme;
  • last but not least: milí pedagogové, třeba i vás bude zajímat, čím se naši studenti zabývají.

Spoluorganizátoři a podpora

Celou akci i tentokát neorganizuje jen matematická sekce - významný spoluorganizátorský podíl pochází od místní SIAM Student Chapter. Podporu akci také vyjádřila SKAS.


Updated by Petr Knobloch on April 12, 2024