Zadani pisemek z Matematiky I pro FSV

(ZS 1998/99)

Pisemky: A, B, C, D, E, F, G, H

Tabulka uspesnosti jednotlivych pisemek