Zpet

Uspesnost pisemek z Matematiky III - ZS 2000/2001
Pisemka Pocet
studentu
Bodova uspesnost Uspesnost pisemky Celkova uspesnost
12345 Celkem Procenta Pocet Procenta Pocet
A578%88%37%60%90%71%100%5100%5
B2392%67%73%80%47%72%83%1983%19
C2391%55%64%65%71%69%83%1970%16
D1588%59%53%48%67%63%67%1060%9
E1077%78%73%87%78%78%90%980%8