Zpet

Uspesnost pisemek z Matematiky I - ZS 2001/2002
Pisemka Pocet
studentu
Bodova uspesnost Uspesnost
pisemky
Uspesnost
zkousky
1 2 3 4 5 Celkem procenta pocet procenta pocet
A1952%62%37%28%34%41%32%632%6
B3357%60%58%33%50%51%52%1739%13
C3464%56%61%53%43%53%65%2250%17
D2024%52%49%45%44%43%20%410%2
E1028%63%70%41%54%51%60%650%5
F2930%58%53%49%43%46%48%1445%13
G1952%44%76%30%36%46%47%947%9