Index

RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.

Katedra didaktiky matematiky MFF UK

Sokolovská 83

186 75 Praha 8 - Karlín

4. patro, místnost K 427

Telefon: 2 2191 3235

Email: Jana.Hromadova@mff.cuni.cz, jole@email.cz

Odborné zaměření: geometrie, deskriptivní geometrie

Konzultační hodiny: dle dohody

Deskriptivní geometrie – náplň přednášek a cvičení, zadání úloh v PDF

Přípravné kurzy pro studenty SŠ: Výsledky úloh z kurzů stereometrie, lineární rovnice, kvadratické rovnice.