Books

Petr Hájek and Michal Johanis, Smooth analysis in Banach spaces, De Gruyter Ser. Nonlinear Anal. Appl. 19, Walter de Gruyter, Berlin, 2014. (DOI: 10.1515/9783110258998) (latest version: 2018/02/26)

Skripta

Vladimíra Hájková, Michal Johanis, Oldřich John, Ondřej F. K. Kalenda a Miroslav Zelený, Matematika, Matfyzpress, 2012. (aktuální verze: 2017/10/14)