Rozvrh ZS 2022/2023

Matematika V (JEB062)

1. přednáška (13.10.2022) - linearizace soustavy diferenciálních rovnic, řešení lineární soustavy rovnic s konstantními koeficienty, exponenciála matice
2. přednáška (20.10.2022) - řešení lineární soustavy rovnic s konstantními koeficienty, exponenciála matice, Jordanův kanonický tvar matice
3. přednáška (3.11.2022) - Jordanův kanonický tvar matice a jeho exponenciála, asymptotické chování řešení soustavy rovnic s konstantními koeficienty, stabilita stacionárních bodů autonomních soustav
4. přednáška (10.11.2022) - stabilita stacionárních bodů autonomních soustav
5. přednáška (24.11.2022) - teorie her - základní pojmy a příklady
6. přednáška (1.12.2022) - teorie her - smíšené strategie, příklady
7. přednáška (8.12.2022) - věty o pevných bodech
8. přednáška (15.12.2022) - Kakutaniova věta o pevném bodě, existence Nashovy rovnováhy; dynamická optimalizace - úvod, motivace
9. přednáška (22.12.2022) - variační počet - základní úloha, nutná podmínka extrému, Eulerova rovnice

Matematická analýza 1 (NMMA101x06) - cvičení

Úlohy ke cvičení, poslední úprava 21.11.2022
1. cvičení (4.10.2022, zástup J. Spurný) - opakování středoškolské látky
2. cvičení (5.10.2022, zástup M. Zelený) - důkazy, indukce
3. cvičení (11.10.2022, zástup T. Bárta) - indukce
4. cvičení (12.10.2022, zástup M. Cúth) - výroky, množiny
5. cvičení (18.10.2022) - indukce, výroky, množiny, zobrazení
6. cvičení (19.10.2022) - 1. zápočtová písemka; suprema a infima
7. cvičení (25.10.2022) - suprema a infima
8. cvičení (26.10.2022) - limity posloupností - vytýkání dominantního členu
9. cvičení (1.11.2022) - limity posloupností - odmocniny
10. cvičení (2.11.2022) - limity posloupností - věta o dvou policajtech
11. cvičení (8.11.2022) - 2. zápočtová písemka; limity posloupností - růstová škála, neexistence lim sin n, limity kolem e
12. cvičení (15.11.2022) - limity posloupností - rekurentně zadané posloupnosti, různé
13. cvičení (16.11.2022) - hromadné hodnoty posloupností, lim sup a lim inf; limita a spojitost funkcí
14. cvičení (23.11.2022) - limity funkcí - racionální funkce a odmocniny
15. cvičení (29.11.2022) - limita funkcí - celá část, odmocniny
16. cvičení (30.11.2022) - limity funkcí - limity s funkcí sinus, jednoduché použití věty o limitě složené funkce
17. cvičení (6.12.2022) - limity funkcí - limity s elementárními funkcemi, věta o limitě složené funkce
18. cvičení (7.12.2022) - limity funkcí
19. cvičení (13.12.2022) - limity funkcí, Heineova věta
20. cvičení (14.12.2022) - derivace
21. cvičení (20.12.2022) - 3. zápočtová písemka; derivace
22. cvičení (21.12.2022) - l'Hospitalovo pravidlo
23. cvičení (3.1.2023) - průběh funkce
24. cvičení (4.1.2023) - průběh funkce

Proseminář z matematické analýzy (NMMA161)

1. proseminář (30.9.2022) - mocnění a iracionální čísla; prvočísla
2. proseminář (7.10.2022, zástup J. Rondoš) - prvočísla, iracionalita odmocnin, existence a jednoznačnost prvočíselného rozkladu
3. proseminář (14.10.2022) - AG nerovnost; logické operace (NOR)
4. proseminář (21.10.2022) - logické operace (NOR); množiny, Russellův paradox, vlastnosti konečných množin
5. proseminář (4.11.2022) - nespočetnost množiny reálných čísel, vlastnosti spočetných množin, Richardův paradox, vlastnosti spočetných množin
6. proseminář (11.11.2022) - Cantorova-Bernsteinova věta; existence n-té odmocniny
7. proseminář (18.11.2022) - spočetnost množiny algebraických čísel; konstrukce reálných čísel pomocí Dedekindových řezů
8. proseminář (25.11.2022) - Dedekindovy řezy - násobení; iracionalita e
9. proseminář (2.12.2022) - Stolzova věta; odhady faktoriálu
10. proseminář (9.12.2022) - hromadné hodnoty posloupností
11. proseminář (16.12.2022) - hromadné body posloupností, aritmetika limsup a liminf
12. proseminář (6.1.2023) - aritmetika limsup a liminf; odhady faktoriálu