Rozvrh LS 2018/2019

Matematická analýza 2 (NMMA102x03) - cvičení

Úlohy ke cvičení
1. cvičení (19.2.2019) - Taylorův polynom, Lagrangeův tvar zbytku
2. cvičení (21.2.2019) - Taylorovy polynomy, malé o
3. cvičení (26.2.2019) - Taylorovy polynomy - skládání, limity
4. cvičení (28.2.2019) - limity pomocí Taylorových polynomů
5. cvičení (5.3.2019) - limity a konvergence řad pomocí Taylorových polynomů
6. cvičení (7.3.2019) - mocninné řady - poloměr konvergence
7. cvičení (12.3.2019) - primitivní funkce - hádání, elementární metody
8. cvičení (14.3.2019) - primitivní funkce - substituce
9. cvičení (19.3.2019) - primitivní funkce - integrace per partes
10. cvičení (21.3.2019) - primitivní funkce - integrace racionálních funkcí
11. cvičení (26.3.2019) - primitivní funkce - standardní substituce (ex, goniometrické substituce)
12. cvičení (28.3.2019) - primitivní funkce - 2. věta o substituci, standardní substituce (odmocniny)
13. cvičení (2.4.2019) - primitivní funkce
14. cvičení (4.4.2019) - určitý integrál
15. cvičení (9.4.2019) - písemka, konvergence integrálů - základní metody
16. cvičení (11.4.2019) - konvergence integrálů
17. cvičení (16.4.2019) - konvergence integrálů
18. cvičení (18.4.2019) - konvergence integrálů
19. cvičení (23.4.2019) - konvergence integrálů - neabsolutní konvergence
20. cvičení (25.4.2019) - konvergence integrálů - neabsolutní konvergence
21. cvičení (30.4.2019) - metrické prostory (suplováno)
22. cvičení (2.5.2019) - sčítání mocninných a číselných řad
23. cvičení (7.5.2019) - funkce více proměnných - definiční obory, vrstevnice a řezy
24. cvičení (9.5.2019) - limity funkcí více proměnných
25. cvičení (16.5.2019) - parciální derivace a totální diferenciál
26. cvičení (21.5.2019) - písemka, parciální derivace a totální diferenciál
27. cvičení (23.5.2019) - derivace složené funkce; různé

Proseminář z matematické analýzy (NMMA162)

1. proseminář (22.2.2019) - přerovnávání řad, asociativita pro řady
2. proseminář (1.3.2019) - různé doplňky k řadám, řada převrácených hodnot prvočísel diverguje
3. proseminář (8.3.2019) - ještě drobnosti k řadám; Dirichletova funkce, spočetnost bodů nespojitosti monotónní funkce, spočetnost ostrých lokálních extrémů
4. proseminář (15.3.2019) - limita funkce; spočetnost bodů nespojitosti I. druhu; věta o limitě složené funkce
5. proseminář (22.3.2019) - věta o limitě složené funkce; neklesající funkce s předepsanou množinou bodů nespojitosti
6. proseminář (29.3.2019) - funkce, zobrazující libovolný interval na R; Tauberova věta
7. proseminář (5.4.2019) - spojitá funkce, která není monotónní na žádném intervalu; funkce, která není součtem své konvergentní Taylorovy řady, funkce s Taylorovou řadou o nulovém poloměru konvergence
8. proseminář (12.4.2019) - funkce s Taylorovou řadou o nulovém poloměru konvergence; odhad π; různé příklady na derivaci, derivace součinu a podílu
9. proseminář (26.4.2019) - spojitá funkce, která nemá nikde vlastní derivaci; diferencovatelnost konvexní funkce, konvexní funkce s předepsanou množinou bodů nediferencovatelnosti
10. proseminář (3.5.2019) - konvexní funkce s předepsanou množinou bodů nediferencovatelnosti; Stirlingův vzorec
11. proseminář (10.5.2019) - různé vlastnosti a vztahy Riemannova a Newtonova integrálu
12. proseminář (17.5.2019) - stabilita integrálů na součin a absolutní hodnotu; iracionalita π
13. proseminář (24.5.2019) - základní věta algebraických rovnic