Rozvrh ZS 2017/2018

Matematická analýza 1 (NMMA101x02) - cvičení

Úlohy ke cvičení, poslední úprava 9.1.2018
1. cvičení (3.10.2017) - opakování středoškolské látky (rovnice a nerovnice)
2. cvičení (5.10.2017) - opakování středoškolské látky (nerovnice s parametrem, množiny bodů v rovině určené nerovnostmi), trojúhelníková nerovnost
3. cvičení (10.10.2017) - matematická indukce
4. cvičení (12.10.2017) - výroky
5. cvičení (17.10.2017)* - limity posloupností - růstová škála
6. cvičení (19.10.2017)* - limity posloupností - odmocniny
7. cvičení (24.10.2017) - suprema a infima
8. cvičení (26.10.2017) - limity posloupností - vytýkání dominantního členu, odmocniny
9. cvičení (2.11.2017) - limity posloupností - věta o dvou policajtech
10. cvičení (7.11.2017) - limity posloupností - rekurentně zadané posloupnosti, různé
11. cvičení (9.11.2017) - různé limity posloupností
12. cvičení (14.11.2017) - řady - základní kritéria pro nezáporné řady
13. cvičení (16.11.2017) - 1. zápočtová písemka; nezáporné řady
14. cvičení (21.11.2017) - řady - absolutní a neabsolutní konvergence
15. cvičení (23.11.2017) - řady - neabsolutní konvergence
16. cvičení (28.11.2017) - konvergence řad
17. cvičení (30.11.2017) - limity funkcí - racionální funkce a odmocniny
18. cvičení (5.12.2017) - limity funkcí - racionální funkce a odmocniny; limity s funkcí sinus
19. cvičení (7.12.2017) - limity s elementárními funkcemi
20. cvičení (12.12.2017) - limity funkcí
21. cvičení (14.12.2017) - limity funkcí
22. cvičení (19.12.2017) - konvergence řad obsahujících elementární funkce
23. cvičení (21.12.2017) - 2. zápočtová písemka; derivace
24. cvičení (4.1.2018) - derivace, l'Hospitalovo pravidlo
25. cvičení (9.1.2018) - průběh funkce
26. cvičení (11.1.2018) - průběh funkce; 3. zápočtová písemka

Proseminář z matematické analýzy (NMMA161)

1. proseminář (6.10.2017) - mocnění a iracionální čísla; prvočísla
2. proseminář (13.10.2017) - rozklad na prvočísla, iracionalita odmocnin
3. proseminář (27.10.2017) - důkaz AG nerovnosti; existence n-té odmocniny
4. proseminář (3.11.2017) - odmocniny; logické operace (NOR); množiny, mohutnost, spočetnost
5. proseminář (10.11.2017) - nespočetnost množiny reálných čísel; posloupnosti s limitou e
6. proseminář (24.11.2017) - odhady faktoriálu; konstrukce reálných čísel pomocí řezů
7. proseminář (1.12.2017) - Raabeovo kritérium konvergence řad; podposloupnosti; harmonická řada a Eulerova konstanta
8. proseminář (8.12.2017) - Stolzova věta
9. proseminář (15.12.2017) - hromadné body posloupností
10. proseminář (22.12.2017) - aritmetika limsup a liminf, nerovnosti pro limsup a liminf v podílovém a odmocninovém kritériu
11. proseminář (5.1.2018) - divergence řady ∑1/p, p prvočísla; Cauchyova funkcionální rovnice
12. proseminář (12.1.2018) - Lindelöfova a Borelova pokrývací věta

Matematika III (NMMA703x03) - cvičení

Úlohy ke cvičení, poslední úprava 21.12.2017
1. cvičení (5.10.2017) - primitivní funkce - substituce pro odmocniny, Eulerovy substituce
2. cvičení (12.10.2017) - primitivní funkce - substituce pro odmocniny, Eulerovy substituce
3. cvičení (19.10.2017) - Fubiniova věta
4. cvičení (26.10.2017) - určitý integrál, Fubiniova věta
5. cvičení (2.11.2017) - vektorové prostory a podprostory
6. cvičení (9.11.2017) - vektorové podprostory, lineární nezávislost
7. cvičení (16.11.2017) - lineární zobrazení
8. cvičení (23.11.2017) - určování definitnosti matic
9. cvičení (30.11.2017) - vlastní čísla a vektory
10. cvičení (7.12.2017) - Taylorovy polynomy
11. cvičení (14.12.2017) - Taylorovy polynomy, počítání limit pomocí Taylorova polynomu
12. cvičení (21.12.2017) - lokální extrémy funkcí více proměnných
13. cvičení (4.1.2018) - různé úlohy a dotazy