Rozvrh ZS 2013/2014

Úvod do funkcionální analýzy (NMMA331x01) - cvičení

1. cvičení (7.10.2013) - opakování; prostor C(<0,1>)
2. cvičení (14.10.2013) - ekvivalence norem; prostory (Rn;||.||p), lp, Lp
3. cvičení (21.10.2013) - množinové vztahy mezi prostory lp, Lp, vztahy mezi jejich normami, prostory c0, c00 a l
4. cvičení (4.11.2013) - uzavřenost součtu uzavřených podprostorů, projekce
5. cvičení (11.11.2013) - projekce; normy operátorů a funkcionálů
6. cvičení (18.11.2013) - normy funkcionálů
7. cvičení (25.11.2013) - normy lineárních operátorů
8. cvičení (2.12.2013) - reprezentace duálů k c0, lp, Lp, C(K); duální operátory
9. cvičení (9.12.2013) - 1. zápočtová písemka
10. cvičení (19.12.2013) - spektrum operátorů
11. cvičení (6.1.2014) - spektrum operátorů; 2. zápočtová písemka

Matematická analýza 1 (NMMA101x01) - cvičení

1. cvičení (1.10.2013) - opakování středoškolské látky (rovnice a nerovnice)
2. cvičení (2.10.2013) - matematická indukce
3. cvičení (8.10.2013) - matematická indukce; testové úlohy (omezenost funkcí)
4. cvičení (9.10.2013) - inverzní zobrazení, testové úlohy
5. cvičení (15.10.2013) - vlastnosti reálných čísel jakožto uspořádaného tělesa; spočetné množiny
6. cvičení (16.10.2013) - spočetné množiny, nespočetnost {0,1}N; výroky
7. cvičení (22.10.2013) - 1. zápočtová písemka; zobrazení
8. cvičení (29.10.2013) - suprema a infima
9. cvičení (30.10.2013) - limity posloupností - racionální funkce, vytýkání dominantního členu, odmocniny
10. cvičení (5.11.2013) - limity posloupností - n-té odmocniny, věta o 2 policajtech
11. cvičení (6.11.2013) - limity posloupností
12. cvičení (12.11.2013) - limity posloupností - rekurentně zadané posloupnosti, různé
13. cvičení (13.11.2013) - limity posloupností
14. cvičení (19.11.2013) - 2. zápočtová písemka; limity komplexních posloupností
15. cvičení (20.11.2013) - limita a spojitost funkcí, Dirichletova a Riemannova funkce
16. cvičení (26.11.2013) - limita složené funkce
17. cvičení (27.11.2013) - limita složené funkce
18. cvičení (3.12.2013) - různé limity funkcí
19. cvičení (4.12.2013) - konvergence řad
20. cvičení (10.12.2013) - konvergence řad
21. cvičení (11.12.2013) - porovnávání funkcí exp, log, xa v nekonečnu, l'Hospitalovo pravidlo, různé limity funkcí
22. cvičení (17.12.2013) - cyklometrické funkce, derivace
23. cvičení (18.12.2013) - 3. zápočtová písemka; derivace a průběh funkce
24. cvičení (7.1.2014) - průběh funkce
25. cvičení (8.1.2014) - průběh funkce

Matematika I (JEB005) - cvičení

1. cvičení (3.10.2013) - opakování středoškolské látky (rovnice a nerovnice), matematická indukce
2. cvičení (10.10.2013) - trojúhelníková nerovnost, indukce, výroky; 1. zápočtová písemka
3. cvičení (17.10.2013) - suprema a infima podmnožin reálných čísel
4. cvičení (24.10.2013) - limity posloupností - racionální funkce, vytýkání dominantního členu, rozdíly odmocnin
5. cvičení (31.10.2013) - limity posloupností - věta o 2 policajtech
6. cvičení (7.11.2013) - limity posloupností; 2. zápočtová písemka
7. cvičení (14.11.2013) - limity posloupností - těžší příklady
8. cvičení (21.11.2013) - limity funkcí - racionální funkce, odmocniny
9. cvičení (28.11.2013) - limita složené funkce
10. cvičení (5.12.2013) - různé limity funkcí; 3. zápočtová písemka
11. cvičení (12.12.2013) - vyšetřování spojitosti a derivace funkce
12. cvičení (19.12.2013) - průběh funkce
První zápočtovou písemku psalo 32 studentů a napsalo ji 30 z nich.
Druhou zápočtovou písemku psalo 33 studentů a napsalo ji 24 z nich.
Třetí zápočtovou písemku psalo 28 studentů a napsalo ji 24 z nich.