Rozvrh LS 2013/2014

Matematická analýza 2 (NMMA102x06) - cvičení

1. cvičení (17.2.2014) - doplňky k mohutnostem; limes superior a limes inferior posloupností
2. cvičení (19.2.2014) - limes superior a limes inferior posloupností
3. cvičení (24.2.2014) - neabsolutní konvergence řad (Dirichletovo a Abelovo kritérium)
4. cvičení (26.2.2014) - konvergence řad
5. cvičení (3.3.2014) - konvergence řad
6. cvičení (5.3.2014) - primitivní funkce - hádání, elementární metody
7. cvičení (10.3.2014) - primitivní funkce - substituce
8. cvičení (12.3.2014) - primitivní funkce - substituce, per partes
9. cvičení (17.3.2014) - integrace per partes, integrace racionálních funkcí
10. cvičení (19.3.2014) - standardní substituce
11. cvičení (24.3.2014) - standardní substituce
12. cvičení (26.3.2014) - 1. zápočtová písemka; Eulerovy substituce
13. cvičení (31.3.2014) - primitivní funkce
14. cvičení (2.4.2014) - Taylorův polynom, malé o
15. cvičení (7.4.2014) - Taylorův polynom, malé o
16. cvičení (9.4.2014) - mocninné řady - poloměr konvergence, chování na konvergenční kružnici
17. cvičení (14.4.2014) - mocninné řady - integrování a derivování člen po členu, sčítání
18. cvičení (16.4.2014) - 2. zápočtová písemka; sčítání mocninných řad
19. cvičení (23.4.2014) - Riemannův integrál
20. cvičení (28.4.2014) - Riemannův integrál
21. cvičení (30.4.2014) - konvergence integrálů
22. cvičení (5.5.2014) - konvergence integrálů
23. cvičení (7.5.2014) - konvergence integrálů; limity funkcí více proměnných
24. cvičení (12.5.2014) - 2. zápočtová písemka; limity funkcí více proměnných
25. cvičení (19.5.2014) - parciální derivace a totální diferenciál
26. cvičení (21.5.2014) - totální diferenciál, derivace složené funkce

Matematika II (JEB006) - cvičení

1. cvičení (18.2.2014, 21.2.2014) - definiční obory funkcí více proměnných, vrstevnice a řezy
2. cvičení (25.2.2014, 28.2.2014) - otevřené a uzavřené množiny, uzávěr, vnitřek, hranice
3. cvičení (4.3.2014, 6.3.2014) - spojitost funkcí více proměnných; parciální derivace
4. cvičení (11.3.2014, 14.3.2014) - parciální derivace
5. cvičení (18.3.2014, 21.3.2014) - parciální derivace, věta o implicitních funkcích
6. cvičení (25.3.2014, 28.3.2014) - věta o implicitních funkcích - soustavy
7. cvičení (1.4.2014, 4.4.2014) - extrémy funkcí více proměnných - elementární metody
8. cvičení (8.4.2014, 11.4.2014) - extrémy funkcí více proměnných - Lagrangeovy multiplikátory
9. cvičení (15.4.2014) - extrémy funkcí více proměnných
10. cvičení (22.4.2014, 25.4.2014) - extrémy na nekompaktní množině; matice
11. cvičení (29.4.2014, 2.5.2014) - matice, determinanty
12. cvičení (6.5.2014, 9.5.2014) - soustavy lineárních rovnic; řady
13. cvičení (13.5.2014, 16.5.2014) - řady
14. cvičení (20.5.2014) - řady