Rozvrh LS 2012/2013

Matematika IV (JEB029p) - přednáška

1. přednáška (18.2.2013) - diferenční rovnice - motivace, lineární diferenční rovnice - struktura množiny řešení, fundamentální systém pro lineární diferenční rovnice s konstantními koeficienty
2. přednáška (25.2.2013) - lineární diferenční rovnice nehomogenní a se speciální pravou stranou; diferenciální rovnice - motivace, definice, maximální řešení
3. přednáška (4.3.2013) - diferenciální rovnice jako vektorové pole; rovnice se separovanými proměnnými
4. přednáška (11.3.2013) - autonomní diferenciální rovnice, kvalitativní analýza řešení
5. přednáška (18.3.2013) - kvalitativní analýza řešení autonomních rovnic; lineární diferenciální rovnice prvního řádu
6. přednáška (25.3.2013) - lineární diferenciální rovnice prvního řádu - integrační faktor; lineární diferenciální rovnice - struktura prostoru řešení
7. přednáška (8.4.2013) - lineární diferenciální rovnice - variace konstant, fundamentální systém pro rovnice s konstantními koeficienty
8. přednáška (15.4.2013) - lineární diferenciální rovnice - příklady, speciální pravá strana
9. přednáška (22.4.2013) - soustavy diferenciálních rovnic - úvod, věty o existenci a jednoznačnosti řešení
10. přednáška (29.4.2013) - vlastnosti maximálních řešení - věta o opouštění kompaktu
11. přednáška (6.5.2013) - vlastnosti maximálních řešení - spojitá závislost na počátečních podmínkách
12. přednáška (13.5.2013) - důkaz spojité závislosti na počátečních podmínkách; soustavy lineárních diferenciálních rovnic - věta o existenci a jednoznačnosti řešení
13. přednáška (20.5.2013) - soustavy lineárních diferenciálních rovnic - struktura prostoru řešení, variace konstant, řešení soustav s konstantními koeficienty, lambda-matice

Informace ke zkouškám z předmětu Matematika IV


Matematická analýza 2 (NMMA102x04) - cvičení

1. cvičení (21.2.2013) - Taylorův polynom - motivace, malé o, aritmetika Taylorových rozvojů
2. cvičení (22.2.2013) - Taylorův polynom - skládání Taylorových rozvojů, výpočet limit
3. cvičení (28.2.2013) - výpočet limit a konvergence řad pomocí Taylorova polynomu
4. cvičení (1.3.2013) - výpočet limit a konvergence řad pomocí Taylorova polynomu; použití Lagrangeova tvaru zbytku k odhadu výrazů; Taylorovy řady
5. cvičení (7.3.2013) - mocninné řady; jejich poloměr konvergence a vyšetřování na kraji
6. cvičení (8.3.2013) - mocninné řady, poloměr konvergence a vyšetřování na kraji, užití Stirlingova vzorce
7. cvičení (14.3.2013) - primitivní funkce - jednoduché metody (hádání), per partes, první věta o substituci
8. cvičení (15.3.2013) - primitivní funkce - druhá věta o substituci, úlohy na probrané metody
9. cvičení (21.3.2013) - primitivní funkce - integrace racionálních funkcí
10. cvičení (22.3.2013) - primitivní funkce - standardní substituce
11. cvičení (28.3.2013) - primitivní funkce - různé úlohy
12. cvičení (29.3.2013) - primitivní funkce - různé úlohy
13. cvičení (4.4.2013) - primitivní funkce - různé úlohy teoretičtějšího rázu
14. cvičení (5.4.2013) - určitý integrál - per partes, substituce
15. cvičení (11.4.2013) - určitý integrál, Newtonův integrál
16. cvičení (12.4.2013) - Newtonův integrál, absolutní konvergence
17. cvičení (18.4.2013) - Newtonův integrál - absolutní konvergence
18. cvičení (19.4.2013) - Newtonův integrál - neabsolutní konvergence
19. cvičení (25.4.2013) - konvergence Newtonova integrálu
20. cvičení (26.4.2013) - derivace a integrování mocninných řad člen po členu, sčítání mocninných řad
21. cvičení (2.5.2013) - sčítání mocninných řad
22. cvičení (3.5.2013) - úvod do metrických prostorů
23. cvičení (9.5.2013) - metrické prostory
24. cvičení (10.5.2013) - metrické prostory; funkce více proměnných - řezy, vrstevnice
25. cvičení (17.5.2013) - limity funkcí více proměnných
26. cvičení (23.5.2013) - limity funkcí více proměnných, parciální derivace, totální diferenciál
27. cvičení (24.5.2013) - parciální derivace, totální diferenciál

Proseminář z kalkulu 2b (NMAA014x01)

1. proseminář (22.2.2013) - opakování - záměna limity a derivace, diferenciální rovnice se separovanými proměnnými
2. proseminář (1.3.2013) - záměnnost parciálních derivací vyšších řádů
3. proseminář (8.3.2013) - vázané extrémy funkcí více proměnných
4. proseminář (15.3.2013) - vázané extrémy funkcí více proměnných
5. proseminář (22.3.2013) - důkazy nerovností pomocí vyšetřování vázaných extrémů, lokální extrémy funkcí více proměnných
6. proseminář (29.3.2013) - metrické prostory - souvislost, kompaktnost
7. proseminář (5.4.2013) - metrické prostory - souvislost, kontrakce; úvod do Fourierových řad
8. proseminář (12.4.2013) - Fourierovy řady
9. proseminář (19.4.2013) - Fourierovy řady
10. proseminář (26.4.2013) - Fourierovy řady
11. proseminář (3.5.2013) - Fourierův integrál
12. proseminář (10.5.2013) - Fourierův integrál; absolutní spojitost měr; Cantorovo diskontinuum
13. proseminář (17.5.2013) - různá témata z průběhu semestru