Rozvrh ZS 2010/2011

Matematika III (JEB028p) - přednáška

1. přednáška (29.9.2010) - primitivní funkce - definice, základní vlastnosti, Newtonův vzorec, primitivní funkce k některým důležitým funkcím, věta o substituci
2. přednáška (6.10.2010) - integrace per partes, primitivní funkce k 1/(1+x2)n; polynomy - dělení, rozklad na kořenové činitele
3. přednáška (13.10.2010) - polynomy - rozklad na kořenové činitele, násobnost kořene, rozklad polynomu s reálnými koeficienty; rozklad racionální funkce na parciální zlomky; důkaz existence a jednoznačnosti funkce log
4. přednáška (20.10.2010) - zobecněný Riemannův integrál - definice a vlastnosti; vícerozměrný Riemannův integrál - definice buňky a dělení
5. přednáška (3.11.2010) - vícerozměrný Riemannův integrál - vlastnosti, existenční a Fubiniova věta
6. přednáška (10.11.2010) - důkaz Fubiniovy věty; lineární algebra - vektorové prostory a podprostory
7. přednáška (19.11.2010) - lineární kombinace vektorů, lineární závislost a nezávislost, báze, dimenze; lineární zobrazení
8. přednáška (24.11.2010) - lineární zobrazení a řešení lineárních rovnic; bilineární formy - definice, reprezentace
9. přednáška (1.12.2010) - symetrické bilineární formy, definitnost, symetrické transformace; definice vlastního čísla a vektoru
10. přednáška (8.12.2010) - vlastní čísla a vektory, Taylorův polynom
11. přednáška (15.12.2010) - Taylorův polynom, Taylorovy řady, Taylorův polynom 2. řádu funkcí více proměnných
12. přednáška (22.12.2010) - lokální extrémy funkcí více proměnných

Matematika III (JEB028s3) - cvičení

1. cvičení (6.10.2010) - primitivní funkce - úvod, substituce
2. cvičení (13.10.2010) - primitivní funkce - substituce, per partes
3. cvičení (20.10.2010) - primitivní funkce - rozklad na parciální zlomky
4. cvičení (3.11.2010) - primitivní funkce - standardní substituce
5. cvičení (10.11.2010) - určitý integrál a Fubiniova věta
6. cvičení (24.11.2010) - vektorové prostory a podprostory, báze, dimenze; lineární zobrazení, jádro, obraz
7. cvičení (1.12.2010) - určování definitnosti symetrických bilineárních forem; vlastní čísla a vlastní vektory
8. cvičení (8.12.2010) - Taylorův polynom
9. cvičení (15.12.2010) - počítání limit pomocí Taylorova polynomu
10. cvičení (22.12.2010) - lokální extrémy funkcí více proměnných

Informace ke zkouškám z předmětu Matematika III


Matematická analýza 1a - cvičení

1. cvičení (30.9.2010, 1.10.2010) - opakování středoškolské látky, matematická indukce
2. cvičení (7.10.2010, 8.10.2010) - trojúhelníková nerovnost, matematická indukce
3. cvičení (14.10.2010, 15.10.2010) - omezenost a neomezenost funkce, vzor množiny, obraz množiny, inverzní funkce; výroky s kvantifikátory
4. cvičení (21.10.2010, 22.10.2010) - 1. zápočtový test; různé vlastnosti zobrazení; suprema a infima
5. cvičení (29.10.2010) - suprema a infima
6. cvičení (4.11.2010, 5.11.2010) - limity posloupností - definice, polynomy, racionální funkce, rozdíl odmocnin
7. cvičení (11.11.2010, 12.11.2010) - limity posloupností - vytýkání dominantního členu, porovnávání mocnin, exponenciál, faktoriálů
8. cvičení (18.11.2010, 19.11.2010) - limity posloupností - limity na e, limity rekurentně zadaných posloupností, různé limity
9. cvičení (25.11.2010, 26.11.2010) - 2. zápočtový test; limity funkcí - základní metody
10. cvičení (2.12.2010, 3.12.2010) - věta o limitě složené funkce
11. cvičení (9.12.2010, 10.12.2010) - různé limity funkcí
12. cvičení (16.12.2010, 17.12.2010) - porovnávání exp/xa/log v nekonečnu; spojitost, derivace