Rozvrh LS 2010/2011

Matematika IV (JEB029p) - přednáška

1. přednáška (21.2.2011) - diferenční rovnice - motivace, lineární diferenční rovnice
2. přednáška (28.2.2011) - lineární diferenční rovnice se speciální pravou stranou; diferenciální rovnice - motivace, definice
3. přednáška (7.3.2011) - diferenciální rovnice - definice, maximální řešení; diferenciální rovnice se separovanými proměnnými - základní metoda řešení
4. přednáška (14.3.2011) - diferenciální rovnice - autonomní rovnice, úvod do kvalitativní analýzy
5. přednáška (21.3.2011) - konvergence integrálů, kvalitativní analýza autonomních rovnic
6. přednáška (28.3.2011) - kvalitativní analýza autonomních rovnic; lineární diferenciální rovnice prvního řádu
7. přednáška (4.4.2011) - lineární diferenciální rovnice prvního řádu - variace konstanty; lineární diferenciální rovnice vyšších řádů - struktura prostoru řešení
8. přednáška (11.4.2011) - variace konstant, fundamentální systém pro lineární rovnice s konstantními koeficienty
9. přednáška (18.4.2011) - speciální pravá strana; soustavy diferenciálních rovnic
10. přednáška (2.5.2011) - soustavy diferenciálních rovnic - věty o existenci a jednoznačnosti řešení; vlastnosti maximálních řešení - věta o opouštění kompaktu
11. přednáška (9.5.2011) - vlastnosti maximálních řešení - spojitá závislost na počátečních podmínkách
12. přednáška (16.5.2011) - spojitá závislost na počátečních podmínkách; soustavy lineárních diferenciálních rovnic, věta o existenci a jednoznačnosti řešení

Matematika IV (JEB029s1) - cvičení

1. cvičení (21.2.2011) - homogenní lineární diferenční rovnice
2. cvičení (28.2.2011) - lineární diferenční rovnice se speciální pravou stranou
3. cvičení (7.3.2011) - diferenciální rovnice se separovanými proměnnými
4. cvičení (14.3.2011) - diferenciální rovnice se separovanými proměnnými
5. cvičení (21.3.2011) - diferenciální rovnice se separovanými proměnnými
6. cvičení (28.3.2011) - konvergence integrálů
7. cvičení (4.4.2011) - kvalitativní analýza autonomních rovnic
8. cvičení (11.4.2011) - lineární diferenciální rovnice prvního řádu
9. cvičení (18.4.2011) - lineární diferenciální rovnice vyšších řádů
10. cvičení (2.5.2011) - soustavy lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty
11. cvičení (9.5.2011) - soustavy lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty
12. cvičení (16.5.2011) - rovnice převoditelné na separované proměnné, Eulerovy rovnice

Informace ke zkouškám z předmětu Matematika IV


Matematická analýza 1b - cvičení

1. cvičení (22.2.2011, 25.2.2011) - l'Hospitalovo pravidlo
2. cvičení (1.3.2011, 4.3.2011) - konvergence řad - přehled pojmů a vět; úlohy na absolutní konvergenci, různá kritéria
3. cvičení (8.3.2011, 11.3.2011) - konvergence řad - různá kritéria, neabsolutní konvergence
4. cvičení (15.3.2011, 18.3.2011) - konvergence řad
5. cvičení (22.3.2011, 25.3.2011) - 1. zápočtový test (konvergence řad); primitivní funkce - elementární metody
6. cvičení (29.3.2011, 1.4.2011) - integrace per partes, věty o substituci
7. cvičení (5.4.2011, 8.4.2011) - integrace racionálních funkcí, standardní substituce
8. cvičení (12.4.2011, 15.4.2011) - diferenciální rovnice se separovanými proměnnými, lineární diferenciální rovnice prvního řádu
9. cvičení (19.4.2011, 22.4.2011) - 2. zápočtový test (primitivní funkce, diferenciální rovnice); Taylorův polynom
10. cvičení (26.4.2011, 29.4.2011) - výpočet limit pomocí Taylorova polynomu
11. cvičení (3.5.2011, 6.5.2011) - mocninné řady
12. cvičení (10.5.2011, 13.5.2011) - funkce více proměnných - limity, parciální derivace a totální diferenciál
13. cvičení (17.5.2011, 20.5.2011) - 3. zápočtový test; věta o implicitní funkci
14. cvičení (24.5.2011, 27.5.2011) - věta o implicitní funkci, derivace složené funkce