Matematika I (FSV001), ZS 2009/2010 - zkoušky

Informace ke zkouškám

Obecné podmínky

Podmínky pro písemnou část

Podmínky pro ústní část

Požadavky pro ústní část

Viz.
Úspěšnost u zkoušky:   9 40 45 38 13
Z toho prváci:   8 34 29 34 11
Opakující:   1 6 16 4 2