ZS
2008/2009
3. hod.
9:00
4. hod.
9:50
5. hod.
10:40
6. hod.
11:30
7. hod.
12:20
8. hod.
13:10
9. hod.
14:00
10. hod.
14:50
11. hod.
15:40
12. hod.
16:30
Pondělí Cvičení NFSV003x01
"Matematika III"
2. ročník, 314
Úterý Seminář z funkcionální analýzy
MÚ AV, Žitná
Středa Proseminář NMAA079x03
"Proseminář z kalkulu 1a"
1. ročník, F2
Přednáška NFSV003p1
"Matematika III"
2. ročník, 109
Seminář z reálné
a abstraktní analýzy
K 2
Čtvrtek Proseminář NMAA079x04
"Proseminář z kalkulu 1a"
1. ročník, K2
Schůze katedry
sborovna KMA
Pátek Seminář Banachovy prostory
MÚ AV, Žitná

Matematika III (NFSV003p) - přednáška

PROVIZORNÍ text k vícerozměrnému integrálu.
1. přednáška (8.10.2008) - rozklad racionální funkce na parciální zlomky; Riemannův integrál - motivace, definice
2. přednáška (15.10.2008) - základní vlastnosti Riemannova integrálu
3. přednáška (22.10.2008) - vlastnosti Riemannova integrálu
4. přednáška (29.10.2008) - Newtonův vzorec; vícerozměrný Riemannův integrál - zavedení
5. přednáška (5.11.2008) - vícerozměrný Riemannův integrál - vlastnosti, existenční a Fubiniova věta
6. přednáška (12.11.2008) - lineární algebra - vektorové prostory a podprostory, báze, dimenze
7. přednáška (19.11.2008) - lineární zobrazení a řešení soustav lineárních rovnic; bilineární formy - definice
8. přednáška (26.11.2008) - symetrické bilineární formy, definitnost, symetrické transformace
9. přednáška (3.12.2008) - vlastní čísla a vlastní vektory matic; skalární součin a norma
10. přednáška (10.12.2008) - Taylorův polynom
11. přednáška (17.12.2008) - Taylorovy řady, Taylorův polynom 2. řádu funkcí více proměnných; extrémy funkcí více proměnných - nutné podmínky
12. přednáška (7.1.2009) - extrémy funkcí více proměnných - postačující podmínky

Matematika III (NFSV003x01) - cvičení

1. cvičení (6.10.2008) - primitivní funkce - úvod
2. cvičení (13.10.2008) - primitivní funkce - 1. věta o substituci
3. cvičení (20.10.2008) - primitivní funkce - 2. věta o substituci, integrace racionálních funkcí, standardní substituce
4. cvičení (3.11.2008) - primitivní funkce, určitý integrál
5. cvičení (10.11.2008) - vektorové prostory a podprostory
6. cvičení (24.11.2008) - lineární zobrazení, jádro a obraz
7. cvičení (1.12.2008) - bilineární formy, vlastní čísla a vektory matic
8. cvičení (8.12.2008) - Taylorův polynom
9. cvičení (15.12.2008) - počítání limit pomocí Taylorova polynomu
10. cvičení (5.1.2009) - lokální extrémy funkcí více proměnných

Informace ke zkouškám z předmětu Matematika IIIProseminář z kalkulu 1a (NMAA079x03,04)

1. proseminář (1.10.2008, 2.10.2008) - úvod; logika; indukce, nerovnosti - Bernoulliova a Cauchyova
2. proseminář (8.10.2008, 9.10.2008) - AG nerovnost, zobrazení, nekonečné množiny
3. proseminář (16.10.2008) - binární relace, uspořádání, ekvivalence; nekonečné množiny, mohutnosti
4. proseminář (22.10.2008, 23.10.2008) - ještě k nekonečným množinám; limita posloupnosti a odmocnina
5. proseminář (29.10.2008, 30.10.2008) - k axiomům reálných čisel; limita monotónní posloupnosti, posloupnosti okolo e
6. proseminář (5.11.2008, 6.11.2008) - iracionalita e; různá tvrzení o limitách posloupností, např. porovnávání nk, an, n!
7. proseminář (12.11.2008, 13.11.2008) - Stolzova věta; limes inferior a limes superior
8. proseminář (19.11.2008, 20.11.2008) - písemka; konvergence řad - odmocninové a podílové kritérium
9. proseminář (26.11.2008, 27.11.2008) - konvergence řad - srovnávací kritérium, Raabeovo kritérium
10. proseminář (3.12.2008, 4.12.2008) - spojitost - Dirichletova funkce, Riemannova funkce, klasifikace bodů nespojitosti
11. proseminář (10.12.2008, 11.12.2008) - funkce zobrazující libovolný interval na R; věta o limitě složené funkce a její varianty
12. proseminář (17.12.2008, 18.12.2008) - limes inferior a limes superior funkce; Darbouxova vlastnost; Cantorovo diskontinuum
13. proseminář (7.1.2008, 8.1.2008) - derivace (nevlastní derivace ve větě o součinu a podílu, derivace inverzní funkce, ...)
14. proseminář (14.1.2008, 15.1.2008) - průběh funkce