LS
2008/2009
3. hod.
9:00
4. hod.
9:50
5. hod.
10:40
6. hod.
11:30
7. hod.
12:20
8. hod.
13:10
9. hod.
14:00
10. hod.
14:50
11. hod.
15:40
12. hod.
16:30
Pondělí Přednáška NFSV004p1
"Matematika IV"
2. ročník, 109
Cvičení NFSV004x01
"Matematika IV"
2. ročník, 109
Úterý Proseminář NMAA080x03
"Proseminář z kalkulu 1b"
1. ročník, M2
Seminář z funkcionální analýzy
MÚ AV, Žitná
Středa Seminář z reálné
a abstraktní analýzy
K 2
Čtvrtek Schůze katedry
sborovna KMA
Pátek Seminář Banachovy prostory
MÚ AV, Žitná

Matematika IV (NFSV004p) - přednáška

1. přednáška (23.2.2009) - diferenční rovnice
2. přednáška (2.3.2009) - diferenční rovnice; diferenciální rovnice - motivace
3. přednáška (9.3.2009) - základní pojmy teorie diferenciálních rovnic; rovnice se separovanými proměnnými
4. přednáška (16.3.2009) - logistický populační model, autonomní rovnice
5. přednáška (23.3.2009) - kvalitativní analýza řešení autonomních rovnic
6. přednáška (30.3.2009) - kvalitativní analýza, Solowův model růstu HDP
7. přednáška (6.4.2009) - lineární diferenciální rovnice prvního řádu
8. přednáška (20.4.2009) - lineární diferenciální rovnice n-tého řádu
9. přednáška (27.4.2009) - lineární diferenciální rovnice n-tého řádu s konstatními koeficienty; soustavy diferenciálních rovnic - úvod
10. přednáška (4.5.2009) - vlastnosti maximálních řešení - věta o opouštění kompaktu
11. přednáška (4.5.2009) - vlastnosti maximálních řešení - spojitá závislost na počáteční podmínce
12. přednáška (11.5.2009) - soustavy lineárních diferenciálních rovnic

Matematika IV (NFSV003x01) - cvičení

1. cvičení (23.2.2009) - diferenční rovnice
2. cvičení (3.3.2009) - diferenční rovnice
3. cvičení (9.3.2009) - diferenciální rovnice se separovanými proměnnými
4. cvičení (16.3.2009) - diferenciální rovnice se separovanými proměnnými
5. cvičení (23.3.2009) - diferenciální rovnice se separovanými proměnnými
6. cvičení (30.3.2009) - autonomní rovnice
7. cvičení (6.4.2009) - lineární diferenciální rovnice prvního řádu
8. cvičení (20.4.2009) - lineární diferenciální rovnice n-tého řádu
9. cvičení (27.4.2009) - lineární diferenciální rovnice n-tého řádu, Eulerovy rovnice
10. cvičení (5.5.2009) - soustavy lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty
11. cvičení (11.5.2009) - soustavy lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty; rovnice převoditelné na separované proměnné

Informace ke zkouškám z předmětu Matematika IVProseminář z kalkulu 1b (NMAA080x03)

1. proseminář (24.2.2009) - funkce rostoucí v bodě versus rostoucí na intervalu; polynomy
2. proseminář (3.3.2009) - polynomy; něco málo k Taylorovu polynomu
3. proseminář (10.3.2009) - Taylorův polynom, malé o
4. proseminář (17.3.2009) - neabsolutně konvergentní řady
5. proseminář (24.3.2009) - neabsolutně konvergentní řady, řady s komplexními členy
6. proseminář (1.4.2009) - komplexní exponenciela, Moivreův vzorec; nespojitá funkce mající primitivní funkci
7. proseminář (7.4.2009) - primitivní funkce
8. proseminář (14.4.2009) - substituce, per partes
9. proseminář (21.4.2009) - funkce sin, cos, exp, log nejsou racionální; Riemannův integrál
10. proseminář (28.4.2009) - Riemannův integrál, Wallisova formule
11. proseminář (5.5.2009) - Stirlingův vzorec; iracionalita π
12. proseminář (12.5.2009) - písemka;