ZS
2007/2008
3. hod.
9:00
4. hod.
9:50
5. hod.
10:40
6. hod.
11:30
7. hod.
12:20
8. hod.
13:10
9. hod.
14:00
10. hod.
14:50
11. hod.
15:40
12. hod.
16:30
11. hod.
17:20
12. hod.
18:10
Pondělí HZ seminář
MÚ AV, Žitná
Úterý Seminář z funkcionální analýzy
MÚ AV, Žitná
Středa Přednáška FSV001p1a
"Matematika 1"
1. ročník, 109
Cvičení FSV001x1a
"Matematika 1"
1. ročník, 109
Cvičení FSV001x1b
"Matematika 1"
1. ročník, 109
Seminář z reálné
a abstraktní analýzy
K 2
Čtvrtek Přednáška FSV001p1b
"Matematika 1"
1. ročník, 109
Schůze katedry
sborovna KMA
Pátek

Matematika 1 (FSV001) - přednáška

1. přednáška (3.10.2007) - úvod; základní pojmy naivní teorie množin; výroková a predikátová logika
2. přednáška (10.10.2007) - výrokové formy a kvantifikátory; typy důkazů a příklady (Cauchyova nerovnost, iracionalita "odmocniny ze 2")
3. přednáška (11.10.2007) - o číslech; zavedení reálných čísel, věta o supremu
4. přednáška (17.10.2007) - vnoření přirozných, celých a racionálních čísel do R; věty o reálných číslech - existence celé části, Archimédova vlastnost, existence n-té odmocniny, hustota racionálních čísel
5. přednáška (18.10.2007) - definice posloupnosti, pojmy omezené a monotónní posloupnosti, příklady; definice limity posloupnosti a věta o jednoznačnosti limity, příklady (limita konstantní posloupnosti a posloupnosti 1/n)
6. přednáška (24.10.2007) - limita n-té odmocniny z n; věty: konvergentní posloupnosti jsou omezené, limita vybrané posloupnosti, aritmetika limit
7. přednáška (25.10.2007) - věty: o limitě součinu nulové a omezené posloupnosti, limity a uspořádání, o 2 policajtech; nevlastní limity a rozšířená reálná čísla, které z předchozích vět pro ně též platí
8. přednáška (31.10.2007) - definice infima a suprema i pro neomezené a prázdné množiny; věta "jedna lomeno 'kladná' nula", věta o limitě monotónní posloupnosti; limita posloupnosti qn
9. přednáška (1.11.2007) - Bolzano-Weierstrassova věta; zobrazení
10. přednáška (7.11.2007) - zobrazení a funkce
11. přednáška (8.11.2007) - funkce - limita a spojitost
12. přednáška (14.11.2007) - aritmetika limit, limity a nerovnosti, věta o 2 policajtech, Heineho věta, limita složené funkce
13. přednáška (15.11.2007) - složení funkcí spojitých na intervalu; limita monotónní funkce, Darbouxova věta, zobrazení intervalu spojitou funkcí
14. přednáška (21.11.2007) - globální a lokální extrémy, nabývání extrémů pro spojitou funkci na uzavřeném omezeném intervalu, věta o inverzní funkci
15. přednáška (22.11.2007) - (poznámka o hustotě iracionálních čísel), elementární funkce - zavedení logaritmu a exponenciální funkce
16. přednáška (28.11.2007) - obecná mocnina; zavedení goniometrických a cyklometrických funkcí
17. přednáška (29.11.2007) - vlastnosti cyklometrických funkcí; derivace - definice, poznámky
18. přednáška (5.12.2007) - derivace a spojitost, aritmetika derivací, derivace složené funkce, derivace inverzní funkce
19. přednáška (6.12.2007) - derivace elementárních funkcí; nutná podmínka lokálního extrému
20. přednáška (12.12.2007) - Rolleova věta, Lagrangeova věta o střední hodnotě, derivace a monotonie, derivace jako limita derivací, l'Hospitalovo pravidlo
21. přednáška (13.12.2007) - poznámky k l'Hospitalovu pravidlu, srovnání exponenciály, polynomu a logaritmu v nekonečnu; definice derivace vyšších řádů; inflexní body - nutná a postačující podmínka
22. přednáška (19.12.2007) - konvexní a konkávní funkce, souvislost s druhou derivací; asymptoty a průběh funkce
23. přednáška (20.12.2007) - příklady na průběh funkce

Matematika 1 (FSV001x1a,b) - cvičení

1. cvičení (3.10.2007) - opakování středoškolské látky - rovnice a nerovnice
2. cvičení (10.10.2007) - de Morganovy vzorce, formalizace výroků
3. cvičení (17.10.2007) - výroky s kvantifikátory; matematická indukce
4. cvičení (24.10.2007) - suprema a infima podmnožin reálných čísel; úvod do limit posloupností
5. cvičení (31.10.2007) - limity polynom/polynom, limity s odmocninami, lehčí limity na 2 policajty
6. cvičení (7.11.2007) - různé limity posloupností
7. cvičení (14.11.2007) - těžší limity posloupnstí
8. cvičení (21.11.2007) - limity racionálních funkcí
9. cvičení (28.11.2007) - limity s odmocninami, použití věty o limitě složené funkce - limity s goniometrickými funkcemi
10. cvičení (5.12.2007) - limity s exponenciálou a logaritmem; různé limity
11. cvičení (12.12.2007) - těžší limity funkcí
12. cvičení (19.12.2007) - derivace
13. cvičení (9.1.2008) - průběh funkce

Informace ke zkouškám z předmětu Matematika I