LS
2007/2008
3. hod.
9:00
4. hod.
9:50
5. hod.
10:40
6. hod.
11:30
7. hod.
12:20
8. hod.
13:10
9. hod.
14:00
10. hod.
14:50
11. hod.
15:40
12. hod.
16:30
11. hod.
17:20
12. hod.
18:10
Pondělí HZ seminář
MÚ AV, Žitná
Úterý Seminář z funkcionální analýzy
MÚ AV, Žitná
Středa Přednáška NFSV002p1
"Matematika II"
1. ročník, 109
Cvičení NFSV002x03
"Matematika II"
1. ročník, 105
Seminář z reálné
a abstraktní analýzy
K 2
Čtvrtek Schůze katedry
sborovna KMA
Pátek Přednáška NFSV002p2
"Matematika II"
1. ročník, 109
Cvičení NFSV002x04
"Matematika II"
1. ročník, 105

Matematika II (NFSV002p) - přednáška

1. přednáška (9.1.2008) - Rn jako lineární prostor, euklidovská metrika, okolí, množiny otevřené v Rn, vnitřek
2. přednáška (10.1.2008) - vlastnosti otevřených množin, hranice, uzávěr, množiny uzavřené v Rn; konvergence posloupností v Rn
3. přednáška (20.2.2008) - charakterizace uzavřených množin, vlastnosti uzavřených množin; omezené množiny; spojitost funkce v bodě vzhledem k množině
4. přednáška (21.2.2008) - aritmetika a skládání spojitých funkcí, Heineho věta, funkce spojité na množině, úrovňové množiny spojitých funkcí
5. přednáška (22.2.2008) - kompaktní množiny v Rn a jejich charakterizace; definice extrémů, extrémy spojitých funkcí na kompaktu; limita funkcí více proměnných; parciální derivace
6. přednáška (27.2.2008) - nutná podmínka lokálního extrému, funkce třídy C1, slabá Lagrangeova věta, tečná nadrovina, spojitost C1 funkcí
7. přednáška (28.2.2008) - důkaz tečnosti tečné nadroviny; věta o derivaci složené funkce; gradient
8. přednáška (29.2.2008) - parciální derivace vyšších řádů, věta o záměnnosti parciálních derivací, funkce třídy Ck a C∞; hledání extrémů spojité funkce na kompaktní množině
9. přednáška (5.3.2008) - věta o implicitních funkcích
10. přednáška (7.3.2008) - věta o Lagrangeových multiplikátorech; konvexní množiny; věta o střední hodnotě; konkávní funkce
11. přednáška (12.3.2008) - konkávní funkce: spojitost, nadúrovňové množiny, charakterizace konkávních funkcí třídy C1, maxima
12. přednáška (13.3.2008) - kvazikonkávní funkce: definice, poznámky, jednoznačnost maxima, charakterizace pomocí nadúrovňových množin, charakterizace kvazikonkávních funkcí třídy C1
13. přednáška (14.3.2008) - příklady na hledání extrémů funkcí více proměnných: parametrizace hranice, věta o Lagrangeových multiplikátorech
14. přednáška (19.3.2008) - maticový počet - motivace, základní operace s maticemi - sčítání matic, násobení matic skalárem, násobení matic
15. přednáška (26.3.2008) - transponovaná matice; regulární matice, inverzní matice, lineární kombinace a lineární nezávislost vektorů, hodnost matice; transformace
16. přednáška (28.3.2008) - vlastnosti transformace, součin a transformace, transformace čtvercové matice s plnou hodností na jednotkovou
17. přednáška (2.4.2008) - regulární matice a hodnost, metoda nalezení inverzní matice; determinanty - definice, vztah ke geometrii (obsah rovnoběžníku), determinant a sčítání, determinant a transformace
18. přednáška (4.4.2008) - determinant a transpozice, součin determinantů, rozvoj determinantu podle řádku/sloupce, determinant trojúhelníkové matice, determinant regulární matice; soustavy n lineárních rovnic o n neznámých - řešitelnost a regularita matice soustavy, metody řešení
19. přednáška (9.4.2008) - Cramerovo pravidlo, soustavy m rovnic o n neznámých, věta o řešitelnosti; matice a lineární zobrazení - reprezentace lineárních zobrazení
20. přednáška (11.4.2008) - lineární bijekce, skládání lineárních zobrazení; determinanty a geometrie; příklady řešení soustav lineárních rovnic
21. přednáška (23.4.2008) - řady - motivace, základní pojmy, nutná podmínka konvergence, geometrická a harmonická řada; řady s nezápornými členy - srovnávací kritérium
22. přednáška (25.4.2008) - limitní srovnávací kritérium, srovnání s geometrickou řadou - Cauchyovo odmocninové a d'Alembertovo podílové kritérium, řady ∑1/nα
23. přednáška (30.4.2008) - alternující řady - Leibnizovo kritérium; absolutní konvergence řad, přerovnání
24. přednáška (2.5.2008) - primitivní funkce - definice, základní vlastnosti, primitivní funkce k některým důležitým funkcím, věta o substituci
25. přednáška (7.5.2008) - integrace per partes, primitivní funkce k 1/(1+x2)n; polynomy - dělení, rozklad na kořenové činitele

Matematika II (NFSV002x03,04) - cvičení

1. cvičení (20.2.2008, 22.2.2008) - definiční obory funkcí více proměnných, vrstevnice a řezy
2. cvičení (27.2.2008, 29.2.2008) - otevřené a uzavřené množiny, vnitřek, hranice, uzávěr
3. cvičení (5.3.2008, 7.3.2008) - parciální derivace
4. cvičení (12.3.2008, 14.3.2008) - věta o implicitních funkcích
5. cvičení (19.3.2008) - extrémy funkcí více proměnných
6. cvičení (26.3.2008, 28.3.2008) - extrémy funkcí více proměnných
7. cvičení (2.4.2008, 4.4.2008) - zápočtová písemka; extrémy funkcí více proměnných
8. cvičení (9.4.2008, 11.4.2008) - hodnost matice
9. cvičení (16.4.2008) - soustavy lineárních rovnic
10. cvičení (23.4.2008, 25.4.2008) - inverzní matice, determinanty
11. cvičení (30.4.2008, 2.5.2008) - řady
12. cvičení (7.5.2008) - řady
13. cvičení (16.5.2008) - řady, ?

Informace ke zkouškám z předmětu Matematika II

Nejčastější chyby aneb na co si dát pozor