ZS
2005/2006
3. hod.
9:00
4. hod.
9:50
5. hod.
10:40
6. hod.
11:30
7. hod.
12:20
8. hod.
13:10
9. hod.
14:00
10. hod.
14:50
11. hod.
15:40
12. hod.
16:30
11. hod.
17:20
12. hod.
18:10
Pondělí Cvičení MAA003x1f
"Matematická analýza 2a"
2. ročník, K 4
Cvičení MAA003x1e
"Matematická analýza 2a"
2. ročník, K 5
Úterý Seminář z funkcionální analýzy
MÚ AV, Žitná
Cvičení FSV003x1c
"Matematika 2"
3. ročník, 109
Cvičení FSV003x1d
"Matematika 2"
3. ročník, 105
Středa Seminář z reálné
a abstraktní analýzy
K 2
Čtvrtek Schůze katedry
sborovna KMA
Pátek

Matematická analýza 2a (MAA003)

1. týden (3.10.2005) - Opakování Riemannova integrálu, počítání a použití
2. týden (10.10.2005) - Aplikace integrálu (objemy, těžiště...), úvod do zjišťování konvergence integrálů
3. týden (17.10.2005) - Konvergence integrálů (limitní srovnávací kritérium)
4. týden (24.10.2005) - Konvergence integrálů (Abelovo a Dirichletovo kriterium)
5. týden (31.10.2005) - Stejnoměrná konvergence posloupností funkcí - základy
6. týden (7.11.2005) - Stejnoměrná konvergence posloupností funkcí - Diniho věta, Moore-Osgood
7. týden (14.11.2005) - Stejnoměrná konvergence posloupností a řad funkcí
8. týden (21.11.2005) - Stejnoměrná konvergence řad funkcí - Abel-Dirichlet
9. týden (28.11.2005) - Písemka na stejnoměrnou konvergenci, sčítání mocninných řad, Abelova věta
10. týden (5.12.2005) - Metrické prostory (uzavřenost, otrevřenost, uzávěr, hranice...)
11. týden (12.12.2005) - Diferenciální rovnice (Bernoulliho, homogenní)
12. týden (19.12.2005) - Diferenciální rovnice (lineární n-tého řádu s konst. koeficienty, speciální pravá strana, variace konstant)
13. týden (2.1.2006) - Věta o implicitních funkcích
14. týden (9.1.2006) - Záměna proměnných - transformace diferenciálních operátorů

Matematika 3 (FSV003)

1. týden (4.10.2005) - Jednoduché metody hledání primitivních funkcí (tabulky, hádání, lineární substituce, vzorečky...)
2. týden (11.10.2005) - Per partes, substituce (první substituční věta)
3. týden (18.10.2005) - Integrace racionálních funkcí
4. týden (25.10.2005) - Druhá substituční věta (substituce R(sin x,cos x), odmocniny, Eulerova substituce...)
5. týden (1.11.2005) - Lineární algebra - vektorové prostory, podporstory, lineární zobrazení
6. týden (8.11.2005) - Lineární zobrazení, bilineární formy
7. týden (15.11.2005) - Určování definitnosti symetrických bilineárních forem
8. týden (22.11.2005) - Vlastní čísla, vlastní vektory
9. týden (29.11.2005) - Polynomiální rozvoje funkcí, Taylorův polynom
10. týden (6.12.2005) - Počítání limit pomocí polynomiálních rozvojů
11. týden (13.12.2005) - Lokální extrémy funkcí více proměnných
12. týden (20.12.2005) - Lokální extrémy funkcí více proměnných, opakování (různé problémy)
13. týden (3.1.2006) - Diferenční rovnice