LS
2005/2006
3. hod.
9:00
4. hod.
9:50
5. hod.
10:40
6. hod.
11:30
7. hod.
12:20
8. hod.
13:10
9. hod.
14:00
10. hod.
14:50
11. hod.
15:40
12. hod.
16:30
11. hod.
17:20
12. hod.
18:10
Pondělí Přednáška FSV004p1a
"Matematika 4"
2. ročník, 314
Cvičení FSV004x1a
"Matematika 4"
2. ročník, 105
Úterý Seminář z funkcionální analýzy
MÚ AV, Žitná
Cvičení FSV004x1b
"Matematika 4"
2. ročník, 105
Středa Seminář z reálné
a abstraktní analýzy
K 2
Čtvrtek Schůze katedry
sborovna KMA
Pátek

Matematika 4 (FSV004) - přednáška

1. týden (20.2.2006) - Diferenciální rovnice - motivace, základní pojmy
2. týden (27.2.2006) - Diferenciální rovnice se separovanými proměnnými
3. týden (6.3.2006) - Populační modely, autonomní rovnice
4. týden (13.3.2006) - Vsuvka o Newtonově integrálu
5. týden (20.3.2006) - Kvalitativní analýza autonomních rovnic
6. týden (27.3.2006) - Solowův model HDP, lineární diferenciální rovnice 1. řádu
7. týden (3.4.2006) - Metoda integračního faktoru; lineární dif. rovnice s konstantními koeficienty, struktura prostoru řešení
8. týden (10.4.2006) - Tvar fundamentálního systému, variace konstant
9. týden (18.4.2006) - Rovnice se speciální pravou stranou; soustavy diferenciálních rovnic 1. řádu - úvod
10. týden (24.4.2006) - Věty o existenci a jednoznačnosti řešení, vlastnosti max. řešení
11. týden (9.5.2006) - Vlastnosti max. řešení (rovnice s lin. růstem, spojitá závislost na poč. podmínkách)
12. týden (15.5.2006) - Vlastnosti max. řešení - dokončení; soustavy lineárních diferenciálních rovnic

Matematika 4 (FSV004) - cvičení

1. týden (20.2.2006) - Diferenciální rovnice - řešení, maximální řešení
2. týden (27.2.2006) - Diferenciální rovnice se separovanými proměnnými
3. týden (6.3.2006) - Diferenciální rovnice se separovanými proměnnými
4. týden (13.3.2006) - Diferenciální rovnice se separovanými proměnnými
5. týden (20.3.2006) - Konvergence Newtonova integrálu, kvalitativní analýza autonomních rovnic
6. týden (27.3.2006) - Kvalitativní analýza autonomních rovnic
7. týden (3.4.2006) - Lineární dif. rovnice 1. řádu
8. týden (10.4.2006) - Lineární dif. rovnice s konstantními koeficienty - variace konstant
9. týden (18.4.2006) - Lineární dif. rovnice s konstantními koeficienty - speciální pravá strana
10. týden (24.4.2006) - Lineární dif. rovnice s konstantními koeficienty
11. týden (9.5.2006) - Soustavy lineárních dif. rovnic s konstantními koeficienty
12. týden (15.5.2006) - Soustavy lineárních dif. rovnic; homogenní a Eulerovy rovnice

Informace ke zkouškám naleznete zde.