ZS
2004/2005
3. hod.
9:00
4. hod.
9:50
5. hod.
10:40
6. hod.
11:30
7. hod.
12:20
8. hod.
13:10
9. hod.
14:00
10. hod.
14:50
11. hod.
15:40
12. hod.
16:30
11. hod.
17:20
12. hod.
18:10
Pondělí Proseminář MAA013x1b
"Proseminář z kalkulu 2a"
2. ročník, K 11
Úterý Seminář z funkcionální analýzy
MÚ AV, Žitná
Středa Cvičení FSV001x1d
"Matematika 1"
1. ročník, 314
Cvičení MAA003x1a
"Matematická analýza 2a"
2. ročník, K 11
Cvičení MAA003x1b
"Matematická analýza 2a"
2. ročník, K 8
Čtvrtek Cvičení FSV001x1e
"Matematika 1"
1. ročník, 105
Schůze katedry
sborovna KMA
Pátek

Co se zatím dělo na cvičeních:
1. týden - Funkce více proměnných - různé věci okolo derivace
2. týden - Extrémy funkcí více proměnných - jednoduché úlohy
3. týden - Extrémy funkcí více proměnných - jak na to
4. týden - Příklady na Lagrangeovy multiplikátory
5. týden - Další příklady na Lagrangeovy multiplikátory

A na prosemináři:
1. týden - Opakování z 1. ročníku, o spojitosti konvexních funkcí
2. týden - Konvexní funkce (dokončení), regulární zobrazení, transformace diferenciálních operátorů
3. týden - Pokračování o transformaci diferenciálních operátorů
4. týden - Věta o Lagrangeových multiplikátorech, nastínění lokálních extrémů na množině určené vazbou
5. týden - Věta o Lagrangeových multiplikátorech - více vazeb, aplikce na důkazy nerovností

A na cvičeních na FSV:
1. týden - Opakování ze střední školy (nerovnosti, absolutní hodnoty apod.)
2. týden - Nerovnosti, indukce
3. týden - Formalizace výroků (manželé a spol.)
4. týden - Suprema a infima
5. týden - Úvod do limit posloupností