LS
2003/2004
3. hod.
9:00
4. hod.
9:50
5. hod.
10:40
6. hod.
11:30
7. hod.
12:20
8. hod.
13:10
9. hod.
14:00
10. hod.
14:50
11. hod.
15:40
12. hod.
16:30
Pondělí Cvičení MAF041x1b
"Matematika pro F I"
1. ročník, T 6
Úterý Seminář z funkcionální analýzy
MÚ AV, Žitná
Proseminář MAA005x1d
"Proseminář z kalkulu"
1. ročník, K 11
Středa Cvičení MAF041x1a
"Matematika pro F I"
1. ročník, M 4
Čtvrtek Cvičení MAF041x1c
"Matematika pro F I"
1. ročník, T 4
Schůze katedry
sborovna KMA
Pátek inSeminář
sborovna KMA

Co se zatím dělo na prosemináři:
1. týden - Opakování jak na řady reálných čísel a diskuse jejich konvergenčního chování
2. týden - Stále ještě řady
3. týden - Některé vlastnosti primitivních funkcí, integrace racionálních funkcí
4. týden - 'Neabsolutní konvergence' primitivní funkce; různé příklady
5. týden - Hermite-Ostrogradského metoda integrace racionálních funkcí, nalepování
6. týden - Různé substituce
7. týden - Věta o střední hodnotě pro integrály, vyšetřování konvergence integrálů
8. týden - Vyšetřování konvergence integrálů
9. týden - Mocninné řady (poloměr konvergence, sčítání pomocí integrace člen po členu)
10. týden - ??? (Pyrih)
11. týden - Raabeovo kriterium, Stirlingův vzorec (rozděláno)
12. týden - Stirlingův vzorec (dokončení), funkce více proměnných
13. týden - funkce více proměnných
A na cvičeních:
1. týden - Opakování Riemannova a Newtonova (určitého) integrálu a počítání s nimi
2. týden - Aplikace určitého integrálu (objemy, těžiště...)
3. týden - Úvod do funkcí více proměnných (řezy, obecné poznámky k limitám)
4. týden - Limity funkcí dvou proměnných, poznámky k totálnímu diferenciálu a parciálním derivacím
5. týden - Vyšetřování existence totálního diferenciálu
6. týden - Potenciál, deferenciální rovnice ve tvaru totálního diferenciálu
7. týden - Rovnice ve tvaru totálního diferenciálu
8. týden - Regulární zobrazení, záměna proměnných (transformace diferenciálních operátorů)
9. týden - Lokální extrémy funkcí více proměnných, globální extrémy na hranici pomocí parametrizace
10. týden - písemka
11. týden - Vázané extrémy - Lagrangeovy multiplikátory
12. týden - Extrémy funkcí více proměnných - kombinace metod
13. týden - Věta o implicitních funkcích