Jakub Černý


RNDr. Jakub Černý, Ph.D.
externí pracovník na
katedře pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulty UK

E-mail: jcerny@karlin.mff.cuni.czZS 2018/2019

Financial Derivatives 1 - lecture

When and where: Monday 15:40 - 17:10 room K1

Consultations on Monday after class or individually scheduled via email

Homework assignment: pdf here (deadline 5.11.2018)
Midterm test: 19.11.2018 (do not forget to bring calculators, cell phones are not allowed!)

Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky - cvičení

Kdy a kde: pondělí 7:20 - 8:50 učebna K4

Konzultace bezprostředně po cvičení, případně po dohodě.

3.cvičení : Excel-užitečné funkce a kontingenční tabulky xlsm
4.cvičení : VBA-úvod, makra, procedury/funkce, fomuláře xlsm
ZS 2017/2018

Financial Derivatives 1 - lecture

When and where: Tuesday 15:40 - 17:10 room K1

Consultations on Tuesday after class or individually scheduled via email

Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky - cvičení

Kdy a kde: úterý 17:20 - 18:50 učebna K4
Podmínky zápočtu: Aktivní účast na cvičení (max. 3 neomluvené absence)

Konzultace bezprostředně po cvičení, případně po dohodě.

1.cvičení : Excel-užitečné funkce a kontingenční tabulky
2.cvičení : VBA-úvod, makra, procedury/funkce, fomuláře
3.cvičení : Úvod do systému Mathematica
4.cvičení : Úvod do systému Mathematica - pokračování
5.cvičení : Matice, Finanční data a Seznamy
6.cvičení : Seznamy - pokračování, funkce Map a Apply
7.cvičení : Funkce Map a Apply, Samostatné příklady I
8.cvičení : Řešení samostatných příkladů, funkce Map a Apply, Rekurzivní funkce
9.cvičení : Rekurzivní funkce, Import a Export dat
10.cvičení : Import a Export dat - pokračování, Pravděpodobnostní rozdělení
11.cvičení (12.12.2017) : Cvičení se NEKONÁ! Úkolem je vyřešení náhradních příkladů
12.cvičení : Pravděpodobnostní rozdělení - pokračování, Grafy a funkce Manipulate
13.cvičení : Grafy - pokračování, funkce Manipulate a Finanční funkce
ZS 2016/2017

Univerzita Karlova

Financial Derivatives 1 - lecture

When and where: Tuesday 15:40 - 17:10 room K1

Consultations on Tuesday after class or individually scheduled via email

Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky - cvičení

Kdy a kde: pondělí 12:20 - 13:50 učebna K11
Podmínky zápočtu: Aktivní účast na cvičení (max. 3 neomluvené absence)

Konzultace bezprostředně po cvičení, případně po dohodě.

1.cvičení : Excel-užitečné funkce a kontingenční tabulky
2.cvičení : VBA-úvod, makra, procedury, funkce
3.cvičení : VBA-formuláře , Úvod do systému Mathematica
4.cvičení : Úvod do systému Mathematica - pokračování
5.cvičení : Úvod do systému Mathematica - pokračování II
6.cvičení : Finanční data a seznamy
7.cvičení : Seznamy - pokračování, funkce Map a Apply
8.cvičení : Samostatné příklady
9.cvičení : Rekurzivní funkce, Import a Export dat
10.cvičení : Import a Export dat - pokračování, Pravděpodobnostní rozdělení
11.cvičení : Pravděpodobnostní rozdělení - pokračování, Grafy
12.cvičení : Grafy - pokračování, funkce Manipulate, Finanční funkce
Samostatné příklady II a jejich řešení
13.cvičení : Moduly, další SW, balík RLink

University of Economics in Prague

Computational Finance - lectures and tutorials

When and where: Friday 7:30 - 10:45 and 16:15 - 19:30 room SB108

Consultations on Friday after the morning class or individually scheduled via email

Seminar paper assignment (deadline 20.11.2016 )

23.9.2016 : Introduction to computational finance, introduction to programming language MATLAB pdf + matlab file m and function m
30.9.2016 : Vectors, norms, convergence pdf + matlab file m
30.9.2016 : Matrices, direct methods of solving a system of linear equations pdf + matlab file m
7.10.2016 : Direct and iterative methods of solving a system of linear equations pdf + matlab file m
14.10.2016 : Sparse matrices (+ matlab functions pdf), Methods of solving non-linear equations pdf (+ matlab file m) and their systems pdf (+ matlab file m)
21.10.2016 : Function aproximation methods pdf (+ matlab file m)
4.11.2016 : Numerical derivatives pdf (+ derivation pdf & matlab file m and function m), Numerical integrals pdf (+ derivation pdf & matlab file m)
4.11.2016 : ODE pdf (+ matlab file m), PDE pdf

ZS 2015/2016

Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky - cvičení

Kdy a kde: pondělí 12:20 - 13:50 učebna K11
Podmínky zápočtu: Aktivní účast na cvičení (max. 3 neomluvené absence)

Konzultace bezprostředně po cvičení, případně po dohodě.

1.cvičení : Excel a VBA
2.cvičení : Excel a VBA - pokračování
3.cvičení : Úvod do systému Mathematica
4.cvičení : Úvod do systému Mathematica pokračování
5.cvičení : Finanční data a seznamy
9.11.2015 : Děkanský den
6.cvičení : Seznamy pokračování, funkce Map a Apply
7.cvičení : Samostatné příklady
30.11.2015: Cvičení se NEKONÁ! Úkolem je studium řešení samostatných příkladů z minulého cvičení, která jsou zveřejněna
8.cvičení : Rekurzivní funkce, Import a Export dat
9.cvičení : Grafy, funkce Manipulate
10.cvičení : Pravděpodobnostní rozdělení, finanční funkce
11.cvičení : Finanční funkce, Moduly
12.cvičení : Moduly, další SW, balík RLink

ZS 2014/2015

Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky - cvičení

Kdy a kde: čtvrtek 7:20 - 8:50 učebna K11
Podmínky zápočtu: Aktivní účast na cvičení (max. 3 neomluvené absence)

Konzultace bezprostředně po cvičení, případně po dohodě.

1.cvičení : Excel a VBA
2.cvičení : Excel a VBA - pokračování
3.cvičení : Úvod do systému Mathematica
4.cvičení : NEKONÁ SE! Příklady z dosud probrané látky
5.cvičení : Úvod do systému Mathematica pokračování
6.cvičení : Práce s maticemi, finanční data a seznamy
7.cvičení : Seznamy, funkce Map a Apply
8.cvičení : Rekurzivní funkce (Nest, Fold, NestList, FoldList)
9.cvičení : Vlastní funkce, Samostatné příklady
10.cvičení : Import a Export dat, Pravděpodobnostní rozdělení v Mathematice
11.cvičení : Pravděpodobnostní rozdělení pokračování, Grafy
12.cvičení : Grafy pokračování, funkce Manipulate, Finanční funkce
13.cvičení : Finanční funkce pokračování, Moduly, další SW, balík RLink

ZS 2013/2014

Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky - cvičení

Kdy a kde: úterý 7:20 - 8:50 učebna K11
Podmínky zápočtu: Aktivní účast na cvičení (max. 3 neomluvené absence)

Konzultace bezprostředně po cvičení, případně po dohodě.

1.cvičení : Excel a VBA
2.cvičení : Úvod do systému Mathematica
3.cvičení : Úvod do systému Mathematica pokračování
4.cvičení : Finanční data a seznamy
5.cvičení : Seznamy pokračování, funkce Map a Apply
6.cvičení : Rekurzivní funkce (Nest, Fold, NestList, FoldList), Import a Export dat
7.cvičení : Příklady z veškeré probrané látky (i na přednášce)
8.cvičení : Pravděpodobnostní rozdělení v Mathematice, grafy
9.cvičení : Pravděpodobnostní rozdělení pokračování, Grafy
10.cvičení : Funkce Manipulate, Finanční funkce
11.cvičení : Finanční funkce pokračování, Moduly
12.cvičení : Příklady z veškeré probrané látky (i na přednášce) II
13.cvičení : Pár slov ohledně dalších SW, balík RLink, řešení vybraných příkladů z předchozího cvičení

Finanční deriváty I

Příklady z domácího úkolu budou rozebrány na přednášce dne 19.11.2013. Ti, kteří mají promoci a nemůžou se na tuto přednášku dostavit, se mohou na opravené domácí úkoly podívat dne 21.11.2013 od 13:00 hod. do 14:00 v doktorandské místnosti KPMS.

ZS 2012/2013

Finanční deriváty I

Problémové příklady budou rozebrány na přednášce dne 20.11.2012. Ti, kteří mají promoci a nemůžou se na tuto přednášku dostavit, se mohou na opravené testy podívat dne 26.11.2012 od 14 hod. do 15.30 v doktorandské místnosti KPMS.

Mnohorozměrná statistická analýza

Zápočtová úloha - shluková analýza

Na přednášce byla prezentována data ze dne 31.12.2012. Pro zájemce můžu data ve formátu csv zaslat mailem.